Generacije 20. i 21. veka

Generacije se smenjuju i svaka ostavlja poseban pečat u razvoju nacija pa i celog sveta. Globalizacija vršnjake širom planete približava sve više, pa često dele slične nade i ambicije, slične poglede na svet i životne prioritete. Takođe, razumevanje i komunikacija među različitim generacijama, ne samo da je neophodna, već i lepa…

Automatizacija i internet stvari, 21. vek po majstor Dači

Automatizacija i internet stvari, 21. vek po majstor Dači

Internet stvari (internet of things) označava povezivanje svih mogućih uređaja na mrežu, od računara i telefona do automobila, bele tehnike, kućne automatike, proizvodnje, itd. Ali, mi kaskamo za tehnologijom. Čak i ako nam je finansijski nedostupna, moramo imati mnogo više znanja, a pre svega svesti, šta ona može da uradi, da bismo znali šta mi da radimo. Majstor Dača je to znao…