Brzina rada mozga se smanjuje tek od 60. godine života

Uverenje da brzina rada mozga počinje da se smanjuje odmah nakon 20. godine života, sudeći prema novom, velikom istraživanju – nije tačna.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Brzina rada mozga počinje da se smanjuje tek nakon 60. godine života. Ovo je zaključak velikog istraživanja sa preko milion učesnika. Naučni rad je objavljen februara 2022. godine u časopisu Nature Human Behaviour.

Novi nalazi osporavaju prethodne pretpostavke da brzina rada mozga dostiže svoj vrhunac u 20. godini života.

Kako starimo, generalno nam je potrebno više vremena da reagujemo na promene u našem okruženje ili na stimulanse. Ovo usporavanje odgovora, tačnije vremena za koji nam je potrebno da reagujemo, počinje oko 20. godine života. Ovo usporavanje vremena odgovora se postepeno povećava sa godinama.

Miša Fon Krauze i njegove kolege analizirali su podatke preko milion učesnika. Ovih milion ljudi je učestvovalo u onlajn eksperimentu koji je merio vreme njihove reakcije na kognitivni zadatak. Zadatak učesnika je bio da kategorizuju određene reči i slike koje bi se pojavile na ekranu pritiskom na tačan taster u prostoru za odgovor.

Naučnici jesu zabeležili da je vreme odgovora počelo da usporava nakon 20. godine. Međutim…

Naučnici su otkrili da se ovo usporavanje može pripisati sve većem oprezu pri donošenju odluka. Ulogu u sporijem vremenu odgovora imaju i sporiji procesi koji nemaju veze sa donošenjem odluka. U pitanju je, na primer, vreme potrebno za pritiskanje tastera.

Mentalni proces donošenja odluke (iliti brzina rada mozga) nije počeo da usporava sve do 60. godine života. Nakon 60. godine, brzina rada mozga počinje progresivno da opada.

Naučnici su zaključili da širokorasprostranjeno verovanje da usporavanje brzine rada mozga počinje odmah nakon prve mladosti – nije tačno. Njihovi nalazi ističu da do mentalnog usporavanja neće sigurno doći tokom perioda uobičajenog radnog veka, kao ni togom većeg dela ljudskog života.

Izvor: Nature Asia
FotografijaEgor Myznik za Unsplash