Brnabić o penalima za prevremeno penzionisanje

Šta je u Narodnoj skupštini premijerka Srbije Ana Brnabić rekla o penalima za prevremeno penzionisanje? Poslaničko pitanje je bilo da li postoji mogućnost da se promeni zakon kojim su penali uvedeni.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Penzin.rs

Tokom 13. dana rada Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, 29. juna 2023. godine poslanik Milija Miletić postavio je pitanje u vezi sa penalima za prevremeno penzionisanje. Pitao je premijerku Anu Brnabić da li postoji mogućnost da se promeni zakon kojim se sankcionišu svi oni ljudi koji odu u penziju pre 65 godina, a imaju 40 godina radnog staža.

Podsećamo šta je prevremena penzija i kazneni poeni (penali) za prevremeno penzionisanje

Prevremena penzija kao mogućnost u Srbiji postoji od januara 2015. godine. Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014. godine uvedeni su i kazneni poeni ili penali za prevremeno penzionisanje. Naime, visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako određene penzije trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih 65 godina života. Starosna penzija najviše može biti umanjena za 20,5 odsto.

Na sajtu Otvoreni parlament mogu se naći i Privremene stenografske beleške sa ove sednice. Uz ove beleške stoji napomena da su one „neredigovane i neautorizovane“. Imajte to u vidu kada budete čitali odgovor premijerke Ane Brnabić.

Odgovor Ane Brnabić

„Dakle, što se tiče, ako sam razumela, ovih umanjenih penzija kada se ode ranije u penziju, ono što ljudi zovu – penali, dakle, nisu to nikakvi penali, nisu to nikakve kazne, jednostavno je reč o obračunu.

„Dakle, kada odete u penziju sa punim radnim stažom očekuje se da ćete dobijati penziju koju ste zaradili tokom tog radnog staža. Ako imate manje radnog staža i odete ranije u penziju, ukoliko bi u istom trenutku imali jednaku penziju kao i oni sa punim radnim stažom ili primali manju penziju, pa kada dostignete godine starosti i onda krenuli da primate punu penziju, to bi bilo nefer prema svima ostalima, zato što bi vi praktično tokom svog životnog veka dok ste u penziji primili veću penziju nego oni koji imaju praktično pun radni staž.

„Dakle, gledali smo kako da usaglasimo da to bude fer prema svima, zato što ti ljudi duže primaju penziju. Tako da je to logika iza tog sistema. Više puta smo razgovarali o tome i sa MMF-om.

„Da budem iskrena, ta tema je, sećam se, tema na dnevnom redu još od 2016. godine, kada sam ja bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a Dušan Vujović ministar finansija. Dakle, od tada razgovaramo o tome i čini mi se da nema punog razumevanja u stvari da to nisu kazne i nisu penali, već je samo, u stvari, praktično proporcionalno smanjena penzija zato što je duže primate. Više godina je primate, zato što ste ranije otišli u penziju. O tome se radi.

„Ali, svakako uvek spremna, zajedno sa ministrom finansija, da sednemo i da pogledamo sa ljudima šta dodatno možemo da uradimo i kako dodatno možemo to da objasnimo i obrazložimo ljudima, pa ukoliko postoji mogućnost nekako da vidimo kako možemo da izađemo u susret da to uradimo.

„Samo da to ne bude onda nefer prema svima ostalima, jer neko je radio čitav svoj radni vek, ima pune godine staža i ti ljudi onda imaju punu penziju. Ali je, nažalost, ako mogu tako grubo da kažem, zato što je takav životni vek i prosečne godine života, ti ljudi će kraće primati penziju. Ovi ljudi duže primaju penziju, jer su ranije otišli u penziju. Tako da, nije kazna, već je samo, čini mi se, fer sistem, ali sam uvek tu, zajedno sa ministrom finansija, da razgovaramo o tome.“

Izvor: Otvoreni parlament