Autističnoj deci kod socijalnih veština pomagaće roboti

Autističnoj deci u Kini pomagaće roboti u poboljšanju socijalnih veština. Obrazovni program koji koristi robote za igranje uloga razvila je profesorka iz Hongkonga Ketrin So. Ovaj obrazovni program je deo inicijative koju podržavaju neke neprofitne organizacije i državne škole.

Uključivanje u društvo i rešavanje problema, poput sukoba i nasilja, jesu glavni ciljevi programa pod nazivom „Robot za intervenciju kod autističnog ponašanja“ (Robot for Autism Behavioral Intervention – RABI). Program je namenjen osobama sa autizmom starosti između tri i 18 godina.

Vanredna profesorka psihologije na kineskom univerzitetu u Hongkongu Ketrin So pokrenula je ovaj program 2015. godine. RABI program je od njegovog pokretanja koristilo, kako kaže Ketrin So, više od 1.200 dece sa autizmom.

Angažovanjem dece kroz igranje uloga i verbalnu interakciju, robot im pomaže da uoče razliku između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Obično su u nastavu uključena dva mala robota. Oni igraju određene uloge pokazujući deci kako su na bes i vrištanje, na primer, neprihvatljivo ponašanje. Deca se, nakon interakcije sa robotom, podstiču da svoje socijalne veštine oprobaju i sa ljudskim učiteljem.

Autističnoj deci pomagaće roboti u Hongkongu i Makau. U ove dve specijalne administrativne oblasti Kine, više od 20 državnih škola i neprofitnih organizacija, koje uglavnom finansira kineska vlada, usvojilo je ovaj program. 

Šta je autizam?

Autizam je izazvan sadejstvom različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Kod dece sa autizmom javljaju se problemi u govoru, čulnom opažanju, mišljenju i shvatanju socijalnih situacija. Usled toga, ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom se umnogome drugačije razvija nego kod ostale dece.

Autizam nije retka pojava i učestaliji je kod dečaka nego kod devojčica. Rana dijagnostika, tretman i inkluzija u obrazovni proces jesu ključni za decu sa autizmom. Potrebno je raditi na razvijanju socijalnih i komunikacionih veština, kao i samostalnosti ovih osoba.

Izvor: RTV
Ilustracija: Damjan Filipović za Penzin

Podsećamo na tekstove: