USPVLS pokreće krivični postupak zbog privatizacije banja

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) pokreće krivični postupak protiv odgovornih lica zbog privatizacije banja – Kuršumlijske i Vranjske. Prenosimo Saopštenje Udruženja.

Polazeći od važnosti očuvanja imovine Fonda PIO za njegovu finansijsku održivost, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije će, sa svojim pravnim zastupnikom, 23. aprila 2021. godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, pokrenuti postupak protiv odgovornih lica u privatizaciji Banjskog kompleksa “Žubor” u Kuršumlijskoj banji, nepokretnosti u Vranjskoj banji i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranje, zbog postojanja indicija o organizovanom krivičnom delu sa ciljem nezakonite i unapred dogovorene kupovine predmetnih nepokretnosti ispod njihove tržišne vrednosti.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Postupak će biti pokrenut protiv direktorke Dragane Kalinović, članova upravnog odbora Fonda PIO: Danila Vujičića, predsednika UO (Vlada Republike Srbije), Vesne Kovačević Stanković, zamenika predsednika UO (Unija poslodavaca Srbije), Vuka Vujanovića (Vlada Republike Srbije),Tatjane Paulica Milovanović (Vlada Republike Srbije), Marka Kojića (Vlada Republike Srbije), Zorana Mihajlovića (Savez samostalnih sindikata Srbije), Vasilija Belobrkovića (Savez penzionera Srbije), odgovornih lica u Direkciji za imovinu Republike Srbije, Gradskog zavoda za veštačenje iz Beograda i odgovornih lica u Preduzeću AD „Planinka“ iz Kuršumlije i „Milenijum tima“, odnosno „Millenium Resorts“ doo iz Beograda, kao kupaca.

Aktivnosti organa upravljanja Fonda u navednim postupcima su suprotne Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Statutu Fonda PIO i izvornom Pravilniku o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO, odnosno interesima Fonda i poslovnom politikom, koja je prethodno utvrđena upravo iz razloga da se spreči privatizacija specijalnih bolnica za rehabilitaciju i njihova rasprodaja. Ovo je preduzimanje svesnih aktivnosti za koje postoji sumnja da ima elemenata organizovane korupcije i zloupotrebe službenog položaja odgovornih lica, sa ciljem umanjenja imovine Fonda i rasprodaje nepokretnosti ispod njihove tržišne vrednosti. Na takav način su Fond PIO i Republika Srbije pretrpeli materijalnu štetu u visini od više miliona evra. To je istovremeno dovelo do protivpravnog pribavljanja imovinske koristi od strane trećih lica, odnosno kupaca nepokretnosti u konkretnom slučaju.

Imajući u vidu sve nezakonitosti koje su uočene u toku postupka prodaje, zaključeni ugovori o kupoprodaji nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji i Vranjskoj banji su nezakoniti i kao takvi ne mogu proizvoditi pravno dejstvo.

U navedenim postupcima privatizacije očigledna je koordinacija uspostavljena između Fonda PIO, Vlade Republike Srbije, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, nadležnih Poreskih uprava Filijala Kuršumlija i Vranje i Gradskog zavoda za veštačenje, sračunata na umanjenje tržišnih vrednosti nepokretnosti koje se nude na prodaju unapred poznatim kupacima, odnosno preduzeću AD „Planinka“ i „Millenium Resorts“ doo, koji su putem sredstava javnog informisanja i pismom o namerama unapred jasno iskazali želju za kupovinom nepokretnosti specijalnih bolnica „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji i Vranjskoj banji.

Za pokretanje postupka smo koristili informacije iz Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije o „raspolaganju objektima specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini Republičkog fonda za PIO i državnoj odnosno javnoj svojini“. U ovom izveštaju su detaljno opisani postupci organa upravljanja Fonda PIO, Direkcije za imovinu Republike Srbije, Gradskog zavoda za veštačenje iz Beograda i nadležnih poreskih uprava u kojima je ocenjeno i postojanje sistemske korupcije.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

Podsećamo: