Vitamin D, omega-3 i vežbanje kao prevencija kancera

Naučnici su došli do zaključka da vitamin D, omega-3 i vežbanje mogu, kada se kombinuju, da posluže kao prevencija kancera kod osoba starijih od 70 godina.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kombinacija visokih doza vitamina D, omega-3 i vežbi otpornosti kod kuće značajno smanjuje rizik od raka kod zdravih ljudi starijih od 70 godina. Ovo je zaključak randomiziranog istraživanja objavljenog u časopisu Frontiers in Aging aprila 2022. godine.

Rizik od raka raste sa godinama. Kancer je drugi vodeći uzrok smrti među starijim osobama.

Hajke Bišof-Ferari sa Univerzitetske bolnice u Cirihu, vodeća autorka istraživanja, kaže da su, mimo preventivnih preporuka – kao što su izbegavanje pušenja i zaštita od sunca, napori zdravstvenog sistema kada je u pitanju prevencija raka – ograničeni.

„Prevencija kod sredovečnih i starijih ljudi danas je uglavnom ograničena na skrining i vakcinaciju.“

Istraživanja su pokazala da vitamin D inhibira rast ćelija raka. Podsećamo na tekst: Da li vitamin D smanjuje rizik od smrti kod obolelih od raka?

Omega-3 može inhibirati transformaciju normalnih ćelija u ćelije raka. A pokazalo se da vežbanje poboljšava funkcionisanje imunosistema i smanjuje upalu, što može pomoći u prevenciji raka.

Nedostaju, međutim, klinička istraživanja efikasnosti ova tri tretmana, bilo pojedinačno ili u kombinaciji.

Značajna korist vitamina D3, omega-3 i vežbi otpora u prevenciji kancera

Zato su Bišof-Ferari i njene kolege sproveli trogodišnje randomizovano istraživanje sa 2.157 učesnika u pet evropskih zemalja. Te zemlje su Nemačka, Austrija, Švajcarska, Francuska i Portugalija. Svi učesnici su bili stariji od 70 godina.

Naučnici su testirali uticaj visoke dnevne doze suplementa vitamina D3 (2000 IJ dnevno – trenutne preporuke su 800 IJ dnevno), dnevne doze suplemenata omega-3 morskog porekla (1 gr dnevno) i programa vežbi otpornosti kod kuće (tri puta nedeljno) na rizik od invazivnog raka. Ovi tretmani su testirani samostalno ili u kombinaciji.

Učesnici su nasumično raspoređeni u osam grupa kako bi se testirale pojedinačne ili kombinovane koristi od ova tri tretmana. Jedna od grupa, kontrolna, dobijala je samo placebo.

Svi učesnici istraživanja bili su praćeni tokom sve tri godine. Svaka tri meseca su ih kontaktirali telefonom. Zdravstveni pregledi su vršeni u centrima za ispitivanje na početku istraživanja, kao i prve, druge i treće godine.

Sva tri tretmana imala su kumulativne korisne uticaje na rizik od invazivnih karcinoma. Svaki pojedinačno je doneo malu korist, ali kada su tri tretmana kombinovana zajedno, koristi koje su doneli postale su statistički veoma značajne. Sva tri tretmana, kada su kombinovana, donela su ukupno smanjenje rizika od 61 odsto.

Period od tri godine je, međutim, kratak za procenu efekata na rizik od raka budući da se on dugo razvija. Zato bi naredna istraživanja trebalo da testiraju korist tokom dužih perioda praćenja, i da bi se poboljašala statistička moć, sa većim brojem učesnika.

Izvor: Frontiers Science News
Istraživanje: Frontiers in Aging

Mogli bi vas zanimati i tekstovi: