Doprinosi sve više pokrivaju penzije

Fond PIO usvojio je Završni račun za prethodnu, 2021. godinu. Na osnovu objavljenih podataka, novinske agencije su već prenele da doprinosi sve više pokrivaju penzije. Neka penzionerska udruženja bi (ponovo) napomenula da „penzije“ nisu „ostala prava iz PIO“.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) usvojio je Završni račun za 2021. godinu. Završni račun za prethodnu godinu razmatran je i usvojen na sednici Upravnog odbora održanoj 28. aprila 2022. godine.

Budžet Fonda PIO za 2021. godinu utvrđen je planom u iznosu 730,6 milijardi dinara. Ukupni prihodi i primanja ostvareni su u iznosu 732,1 milijardu dinara, saopštio je Fond PIO.

U ukupnim prihodima doprinosi učestvuju sa 84,4 odsto, a transferi iz budžeta sa 14,8 odsto. Dakle, značajnim ostvarenjem prihoda od doprinosa tokom 2021. godine došlo je do daljeg popravljanja strukture finansiranja.

U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi od doprinosa veći su za 27,4 odsto. To je nominalno povećanje za 130,4 milijarde dinara. U poređenju sa 2020. godinom, transferi iz budžeta su manji za 49,4 odsto, odnosno za 105,9 milijardi dinara.

Sredstva Fonda PIO uglavnom za isplatu penzija, ali ipak, ne samo za penzije

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini bili su 724,5 milijardi dinara. To je činilo 99,2 odsto planiranih sredstava.

Najveći deo ovog iznosa – 595,14 milijardi dinara neto – ide za isplatu penzija (starosnih, invalidskih i porodičnih).

Preostala sredstva iskorišćena su za isplatu ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U to spadaju isplata naknada za negu i pomoć drugog lica, za telesno oštećenje, pogrebne troškove, novčano uvećanje uz penzije, jednokratna pomoć, zdravstveno osiguranje penzionera i sl.

Fond PIO je naglasio da je tokom 2021. godine obezbeđena redovna isplata penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Podsetili su da su penzije bile uvećane (na osnovu usklađivanja) za 5,9 odsto od isplate za januar 2021. godine.

Fond PIO je u 2021. godini, kako navode, obezbedio i sredstva za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju korisnicima čija je visina primanja iznosila do 37.954,68 dinara. Takođe, Fond PIO je svim penzionerima isplatio jednokratnu pomoć od 5.900 dinara.

Fond PIO je 2021. godinu završio sa suficitom od 7,5 milijardi dinara.