Početna Magazin Godine Veza staračke depresije i mesta stanovanja

Veza staračke depresije i mesta stanovanja

Italijanski naučnici sa Univerziteta u Kaljariju utvrdili su da se stepen depresije među starijom populacijom jasno razlikuje zavisno od mesta stanovanja.

Tako su stanovnici ostrva Sardinije boljeg opšteg duševnog stanja nego oni u bogatoj Lombardiji na severu zemlje.

U daljem istraživanju naučnici će pokušati da pronađu detaljnije uzroke za ovakvo stanje među faktorima kao što su pol, bračno stanje, godine, način života, funkcionalnost mozga, okruženje, itd.

Kroz seriju testova koje je prošla 191 osoba starosti od 60 do 99 godina, utvrđeno je da su Sardinijci zadovoljniji svojim životom. Naučnici to povezuju sa time što se, na primer, u sardinijskom gradu Sasariju relativno pristojno živi uz sve benefite gradskog života, dok su stari u okolnim selima aktivni do veoma poznih godina i uživaju podršku mlađih generacija.

Utvrđene su i druge veze: „mlađi“ stari (65-74) su manje depresivni od „starijih“ starih (75-99), žene su depresivnije od muškaraca, a stanovnici gradova od onih u selima.

Kvalitetni rezultati početnog istraživanja svakako će predstavljati osnovu za dalji rad i iznalaženje odgovarajućih rešenja za popravljanje kvaliteta života starih, piše stručni sajt PsychCentral.