Draganova nagrada 2016.

Verica (Niš): More na Malti

Pesma sa II konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“, kategorija „Najbolja putopisna pesma“.

Fotografija: Meersch, Sunset in Valletta

Stižem.
Svetlost se toči.
More huči.
Razmotava se
plavo predivo.
Malta je tek uspomena.
San je java.
Ova istina je
u meni sačuvana,
kao raskoš nepoznata.
Mir i igra bez kraja
svuda oko mene,
dokle moje oči dosežu.
Ima neba, ima sunca.
Prevarila me lepota.
Dokle mogu dogledati
sve se pripija uz mene.
Osećam kako su mi oči
čudom umivene.
Bože,
u kakvoj se slavi
rađa ovo sunce?
Šta bih još mogla reći,
mogla bih samo ćutati.

Verica Radenković Mitrović, Niš


Spisak objavljenih priča i pesama sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“ pronaći ćete u članku: Radovi sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija