Početna Magazin Godine Uticaj čokolade na kardiovaskularne bolesti

Uticaj čokolade na kardiovaskularne bolesti

Ustanovljeno je da je ishrana bogata flavonoidima iz voća i povrća zdrava, da usporava pojavu degenerativnih bolesti povezanih sa starenjem i hroničnih bolesti, npr. kardiovaskularnih.

Pažnja je zato usmerena i na kakao, bogat polifenolima (12 do 18% suve materije), konkretno flavonoidima, čiji uticaj bi trebalo da bude pozitivan naročito na kardiovaskularni sistem.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Eksperimentalna istraživanja su potvrdila kardiozaštitni potencijal flavonoida, a brojna epidemiološka istraživanja sugerišu da je konzumiranje kakaa ili čokolade povezano sa smanjem rizika oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti.

Kontrolisana klinička ispitivanja poput testova za procenjivanje dejstva leka, potvrdila su da kakao i njegovi derivati pozitivno utiču na brojne parametre koji deluju na pojavu kardiovaskularnih bolesti. Međutim, specifičan spoj u hrani ne može biti izjednačen sa lekom jer nije izolovan, već je deo matrice u okviru jedinjenja složenog od komponenti koje su podložne međusobnom delovanju i maskiranju ili pojačavanju pripisanih svojstava.

Ovaj članak portala Senioractu jeste kritička analiza randomiziranih studija koje se pojavljuju u literaturi i pokušaj preciziranja specifičnih uticaja flavonida istraživanjem efekta doza-odgovor ili interakcije sa drugim sastojcima čokolade, npr. magnezijumom.

Ostaje sumnja u vezi sa mehanizmima delovanja i sa postojanjem uzročno-posledične veze između flavonoida i dobrobiti, ali uticaji na metabolizam lipida i zaštitu od ateromatoze praktično su priznati.

U pitanju su mehanizmi kojima se smanjuje oksidativni stres, sprečava oksidacija lipoproteinskih čestica, smanjuje nagomilavanje trombocita, stimuliše endotel zavisna vazodilatacija, sprečava adhezija monocita za vaskularni endotel, povećava insulinska osetljivost i koje imaju antiinflamatorno i imunomodulatorno dejstvo.

Konačno, raspoloživi podaci govore o uzročno-posledičnoj vezi između unošenja flavonoida i zaštite endotela. Neophodne su randomizirane studije većeg obima kako bi se dodatno razjasnio doprinos svakog sastojka kakaa i čokolade.

Mogući pozitivan uticaj čokolade na mozak