Početna Magazin Godine USPS: Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju

USPS: Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju

USPS: Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) pokrenulo je Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju Republike Srbije. Prenosimo kompletan tekst…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Udruženje sindikata penzionera Srbije pokreće inicijativu pred Ustavnim sudom Republike Srbije za ocenu ustavnosti Zakona o obezbeđenju i izvršenju koji je stupio na snagu 2012. godine, a izmenjen i dopunjen 19.2.2014. godine, a koji nekim svojim odredbama flagrantno krši Ustav i druge zakone Republike Srbije.

Protivustavna ovlašćenja koja su ovim zakonom data privatnim izvršiteljima posebno pogađaju populaciju penzionera. Od početka primene, više od 16 hiljada penzionera došlo je pod udar izvršitelja, prevashodno zbog dugova komunalnim organizacijama. Njima su izvršitelji skidali od penzija, preko Fonda PIO, najčešće bez prethodnog, na zakonu zasnovanog obaveštenja, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka građana.

Naime, Fond PIO je protivno ovom zakonu dostavljao, bez sudske odluke i bez znanja građana, sve podatke o penzionerima i, takođe mimo sudske odluke, obustavljao određene iznose penzija, do čak dve trećine.

Previše je neustavnosti u Zakonu o obezbeđenju i izvršenju da bismo ih ovde navodili u celosti. Zato ćemo se ograničiti samo na one najfrapantnije primere:

Primer 1

Izvršilac može, uz dva svedoka, da uđe (provali) u stan dužnika, iako dužnik nije u stanu i da izvrši popis i iznošenje stvari. Ovo je u direktnoj suprotnosti sa ustavnom odredbom o nepovredivosti stana, bez odluke suda! U suprotnosti je i sa zdravom pameću, dodajemo!

Primer 2

Prinudno izvršenje se može obaviti tokom dana od 7 do 22 časa, ali i van ovog vremena, ako postoji opasnost od odlaganja izvršenja…
Što znači da svakom građaninu izvršitelj, uz dva svedoka, može u toku noći provaliti u stan dok on sa svojom porodicom spava! Verujemo da na svetu tako nešto ne postoji!

Primer 3

Izvršitelj mora da pokuša da uruči obaveštenje dužniku dva puta, ali nije u obavezi da na bilo koji način dokazuje da je pokušaj uručenja obavljen! Praktično i ne mora da obavesti dužnika. Dovoljna je njegova reč da je pokušao uručenje.

Primer 4

Ako ne uspe da uruči obaveštenje dužniku, izvršilac obaveštenje o pozivu na sud ističe na oglasnoj tabli nadležnog suda i posle pet radnih dana sud isključuje dužnika iz postupka i bez njega donosi rešenje o prinudnoj naplati.
Zakonodavac čak nije obavezao izvršitelja da naznači mesto, adresu i ime suda! Tako da građani, valjda, treba da jednom nedeljno obilaze sve sudove u gradu da bi eventualno na oglasnoj tabli nekog suda videli da su uopšte predmet nekog postupka sudske ili, u ovom slučaju, kvazisudske vlasti!

Primer 5

Troškovi celokupnog postupka izvršenja nisu regulisani ovim zakonom, pa je izvršiteljima ostavljeno pravo da po nahođenju određuju cenu svog rada, od pokušaja uručenja poziva, do eventualnog iznošenja i javne prodaje zaplenjenih stvari! Tako se dešava da za dug od 500 dinara ukupna suma za troškove koje građanin mora da plati dostiže 30.000 dinara!

Još jedan paradoks je prisutan u ovom zakonu. Naime, odluku donosi sud, ali u roku do pet dana od dana prijave izvršitelja, ne dužem, što građanima ne pruža nikakvu šansu da se žale na presudu višoj sudskoj instanci, jer najčešće nisu ni obavešteni da im se sudi.

Vlast je sve tako uradila da u praksi građani ne budu u mogućnosti da koriste pravne lekove i iznose svoju odbranu. U postupku nije čak dozvoljeno odlaganje, jer je ceo postupak Zakon proglasio hitnim! Kao da se radi o životu ili smrti!!!

Ističemo da su u celom ovom poslu uperenom protiv građana, posebno ugroženi penzioneri, jer je izvršiteljima veoma lako dostupan registar penzionera u Fondu PIO sa svim podacima. Na drugoj strani, mnogo je komplikovanije naći dužnika koji je zaposlen u nekom preduzeću, posebno privatnom.

A da paradoks bude potpun, postoji odredba Zakona da su sudije u obavezi da presude donose u roku od pet (5) dana! U suprotnom, smatraće se nesavesnim i snosiće posledice!
I to u državi u kojoj zbog neažurnosti sudova mnogi procesi znatno veće društvene važnosti i materijalne vrednosti traju godinama, a mnogi iz krivične oblasti i zastarevaju, a kriminalci i ubice bivaju oslobođeni!