Moja Penzija Penzije

Uslov za penziju za muškarce i žene u 2014. godini

Uslov za starosnu penziju za muškarce i žene u 2014. godini jeste najmanje 45 godina radnog staža bez obzira na godine, uz sledeće izuzetke prema godinama života i radnog staža…

Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – Odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – Odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012 i 62/2013). 

Prema Zakonu, uslovi se menjaju postepeno do naredne decenije, ali u 2014. godini uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, prema članu 19. Zakona i članu 69. Zakona o izmenama i dopunama Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS” br. 101/2010, u daljem tekstu: Zakon o izmenama) jesu sledeći…

Zaposleni muškarac stiče pravo na starosnu penziju ako ispuni jedan od sledećih uslova:

  • uslovi za starosnu penziju za muškarce u 2014. godini – 65 godina starosti i najmanje 15 godina  radnog staža
  • uslovi za starosnu penziju za muškarce u 2014. godini – 58 godina starosti i najmanje 40 godina radnog staža
  • uslovi za starosnu penziju za muškarce u 2014. godini – najmanje 45 godina radnog staža bez obzira na godine.
Zaposlena žena stiče pravo na starosnu penziju ako ispuni jedan od sledećih uslova:
  • uslovi za starosnu penziju za žene u 2014. godini – 60 godina starosti i najmanje 15 godina  radnog staža
  • uslovi za starosnu penziju za žene u 2014. godini – 58 godina starosti i najmanje 38 godina radnog staža
  • uslovi za starosnu penziju za žene u 2014. godini – najmanje 45 godina radnog staža bez obzira na godine.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija