Početna Magazin Godine Isključi nasilje (#iskljucinasilje) – Kampanja Ministarstva pravde protiv nasilja u porodici i društvu

Isključi nasilje (#iskljucinasilje) – Kampanja Ministarstva pravde protiv nasilja u porodici i društvu

Isključi nasilje (#iskljucinasilje) – Kampanja Ministarstva pravde protiv nasilja u porodici i društvu

Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju „Isključi nasilje“ (#iskljucinasilje), sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici kroz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Vrste nasilja koje će biti tretirane u kampanji: ekonomsko, fizičko, psihičko i emocionalno, socijalno, seksualno, internet nasilje i korišćenje dece.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Prema statističkim podacima, u proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka 2016. godine više od 16 žena ubijeno, što ukazuje na neophodnost angažovanja svih resursa u borbi protiv nasilja u porodici.

U skladu sa politikom Vlade Republike Srbije i u susret donošenju novih mera države u borbi protiv nasilja, čiji je deo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje“, sa jasnom porukom da se porodično nasilje ne toleriše.

Cilj kampanje jeste da putem internet kanala, društvenih mreža i medija:

  • podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici
  • informiše i edukuje različite ciljne grupe
  • približi nove zakonske mere, kako onima koji mogu da budu ili jesu žrtve porodičnog nasilja, tako i ostvarenim ili potencijalnim počiniocima, kao i široj društvenoj zajednici kako bi umela da prepozna nasilje i adekvatno reaguje na njega.

Takođe, jedan od osnovnih prioriteta ove kampanje jeste poziv na akciju svih onih koje se posredno ili neposredno mogu dovesti u vezu sa bilo kojim oblikom porodičnog nasilja.

Ministarstvo pravde poziva najširu javnost da se uključi u sprovođenje kampanje, kako bismo svi zajedno doprineli aktivnoj i efikasnoj borbi protiv porodičnog nasilja u Srbiji. Kao nosilac kampanje, Ministarstvo pravde se unapred zahvaljuje na podršci.

Svako može uzeti učešće u kampanji praćenjem haštaga (oznake) #iskljucinasilje:

Penzin će podržati ovu kampanju Ministarstva pravde promocijom kampanje na portalu i društvenim mrežama, i pozivamo svoje čitaoce da učine isto.

Penzin podržava borbu protiv svih oblika nasilja koje je usmereno prema bilo kojoj grupi stanovništva, ali posebno u svom radu ukazujemo na nasilje nad starima.

Razgovaramo sa domaćim i stranim stručnjacima i prenosimo njihova iskustva u borbi protiv nasilja nad starima, kako bismo ovaj problem osvetlili sa što više strana:

Kroz brojne tekstove, nastojimo da ukažemo na različite oblike zlostavljanja starijih i nasilja nad njima.