Početna Magazin Godine USPS: Nećemo sudije koje su donosile protivustavne odluke!

USPS: Nećemo sudije koje su donosile protivustavne odluke!

USPS: Nećemo sudije koje su donosile protivustavne odluke!

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS), u saopštenju za javnost povodom procesa izbora sudija Ustavnog suda, usprotivilo se reizboru sudija koji su odbacili inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija…

Penzin prenosi saopštenje USPS u celosti:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) obaveštava javnost i Narodnu skupštinu da se duboko protivi postojećem i budućem reizboru svih sudija Ustavnog suda koji su svojim glasom učestvovali u donošenju protivustavnih odluka, zbog nedostojnosti obavljanja sudijske funkcije. U ovom slučaju to je predložena sudija Vesna Ilić Prelić, koja je u postojećem sazivu obavljala funkciju predsednice Ustavnog suda.
Dokaz nedostojnosti tih sudija uključujući i Vesne Ilić Prelić, sadržan je i detaljno obrazložen na 19 kucanih strana u rešenju kojim je odbačena inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Ova odluka sa obrazloženjem kao i stav četvoro sudija koji su bili protiv nje, objavljena je u Službenom glasniku RS br.88/2015 od 23.oktobra 2015.

Sve češći način koji Ustavni sud primenjuje da bi izbegao ocenu ustavnosti nekog zakona koji po svaku cenu ne treba da bude ukinut, je odbacivanje inicijative za pokretanje takvog postupka. Tako Ustavni sud zaobilaznim putem urušava pravni poredak, umesto da bude njegova brana. Na isti način je postupljeno i sa Zakonom o privremenom uređivanju načina isplata penzija, kao i nekim spornim članovima Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Odbacivanjem inicijative za ocenu ustavnosti ovog, očigledno neustavnog zakona, onako paušalno verujući na reč, Ustavni sud je nedvosmisleno potvrdio da izvršna vlast ima jaču pravnu snagu od Ustava, da vladavina prava nije od prioritetnog značaja, da nezavisnost sudske vlasti nije isključiva, da zajemčena imovinska prava i neotuđiva ljudska prava kao i njihovu neposrednu primenu ne treba bukvalno shvatiti, da diskriminacija ustvari nije diskiminacija ako sud tako oceni, da pravna jednakost može da podrazumeva i različite sudske odluke po istom pravnom osnovu, da jedinstven pravni sistem znači da jedna oblast može biti regulisana različitim zakonima i da ustavne garancije zapravo ništa ne garantuju jer je sve moguće. Ovakvo postupanje sudija Ustavnog suda postaje praksa.

Svojim učešćem u donošenju takve odluke sudije Ustavnog suda, ne samo da su podržali i održali na snazi diskriminaciju penzionera po svim zakonskim osnovima, već su doprineli i da zbog dužine trajanja ona preraste u „produženu diskriminaciju“ koja prema Zakonu o zabrani diskriminacije spada u teške oblike diskriminacije.

Ove sudije, na čelu sa Vesnom Ilić Prelić, nisu prekršile samo Ustav RS već i kriterijume iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na kojima taj sud zasniva svoje odluke pri oceni da li je došlo povrede prava iz Konvencije o zaštiti ljudskih i manjinskih prava a koji stavovi su obavezujući i za domaće zakonodavstvo, budući da je Srbija potpisnica te Konvencije.

U svemu tome, interesantno je saznanje da čak ni sudije Ustavnog suda, sa velikim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u koje mi ne sumnjamo, nisu mogli opravdati sporni zakon čak ni odbijanjem da ocenjuju njegovu ustavnost, a da se pritom u obrazloženju svog stava i sami ne „zapletu“ u sopstvenim nelogičnim i kontradiktornim objašnjenjima. I sve to pod zakletvom da će se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da će svoju dužnost obavljati časno, savesno i nepristrasno“.

Upravo iz tih razloga, Udruženje Sindikata penzionera Srbije, u ime oštećenih penzionera, ponovilo je inicijativu za ocenu ustavnosti ovog, po kvalitetu, sadržaju i suštini skandaloznog i diskriminacionog zakona, ukazujući istovremeno na zloupotrebu sudske vlasti pri odlučivanju i tumačenju kako domaćih zakona i Ustava tako i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava, ali i dalje bez odgovora.

Bez obzira što bi ovaj predmet morao imati prioritet u rešavanju jer predstavlja nastavak diskriminacije i pravno nasilje koje vlast već dve godine sprovodi nad više od 700.000 penzionera, predmet mesecima stoji u radu kod sudije izvestioca, sa očigledno unapred poznatim ishodom.

Kao nagrada za povinovanje Ustava vlasti, umesto vlasti Ustavu kako to u čl.3. stav 2.Ustava piše, sledi predlog za ponovni izbor sudije Vesne Ilić Prelić na istu funkciju uz istu zakletvu koja neće biti ispoštovana, što je poražavajuće, ne samo za nas kao poniženu i diskriminisanu populaciju, već za društvo u celini zbog gubitka pravne države, koje posledice će kad tad osetiti i oni koji je danas ruše.