Početna Magazin Godine Žalba na odluku izvršitelja ponovo u zakonu

Žalba na odluku izvršitelja ponovo u zakonu

Žalba na odluku izvršitelja ponovo u zakonu

Predlogom zakona o izvršenju i obezbeđenju ponovo se vraća mogućnost ulaganja žalbe na odluku javnog izvršitelja o kojoj odlučuje sud, čime se omogućava da izvršitelj blagovremeno spozna da je pogrešio i da stranka čiji je pravni lek usvojen blagovremeno dobije satisfakciju za izvršiteljev propust, rekao je Nikola Selaković, ministar pravde, predstavljajući paket od devet akata iz oblasti pravosuđa, među kojima je i ovaj, u Skupštini Srbije, piše Politika.

Selaković je više od sat i po objašnjavao nova zakonska rešenja, istakavši, između ostalog, da zakon o izvršenju i obezbeđenju omogućiti postizanje kompromisa između brzine izvršnog postupka i ujednačavanju prakse sudova, proširenje nadležnosti izvršitelja i podvrgavanje najvažnijih izvršiteljevih akata pravnom leku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministar je naveo da je zabrana žalbe, koju je uveo zakon iz 2011. godine, potencijalno koruptivna, jer je „lakše korumpirati jedan, nego dva suda, i izdejstvovati željenu odluku od četiri sudije istog suda, nego kod četiri sudije od kojih je jedan u nižem, a troje u višem sudu.”

Ministar je kazao da je „žalba koncipirana kao instrument snaženja zakonitosti i ujednačavanja prakse sudova, pa je zato samo izuzetno predviđena, i to samo protiv onih rešenja suda i u jednom slučaju rešenja izvršitelja, koja imaju najvažnije posledice po postupak izvršenja ili obezbeđenja”. Selaković je kazao da žalbi ne prethodi prigovor, da se ona izjavljuje direktno na prvostepenu odluku, dok se „na rešenje koje je doneto o prigovoru ne može izjaviti žalba”.

Matematički gledano, žalba će usporiti tok izvršnog postupka, međutim nije brzina postupka jedina vrednost koju valja štititi. Vrednosti su, i te kakve su vrednosti, i zakonitost i pravna sigurnost, na njima se gradi pravna država, ali te vrednosti se ne vide očima i zato su pogodne za omalovažavanje, sve dok vas lično ne pogode. Brzina može da bude pristrasna, zakonitost ne može.

Govoreći o izmenama Zakona o javnom beležništvu, Selaković je rekao da njih nameće akcioni plan za sprovođenje reformi pravosuđa i za poglavlje 23. u pregovorima sa EU. Prema njegovim rečima, uvodi se, između ostalog, nova kategorija javno beležničkih saradnika i uređuju njihove nadležnosti. Ministar je rekao da su izmenama Zakona o Visokom savetu sudstva i o Državnom veću tužilaca, „u granicama postojećeg Ustava, uvodi se princip najšire transparentnosti rada ovih tela, a to podrazumeva javne sednice, obrazložene odluke i objavljivanje odluka i izveštaja o radu na internet-stranicama ova dva organa”.

Dvostruko niže takse u izvršnom postupku

Ministar Selaković je rekao da su izmenama Zakona o sudskim taksama, dvostruko smanjene taksene obaveze za građane i pravna lica u izvršnom postupku. On je istakao:

Taksa se uvek smanjuje kada izvršenje sprovodi izvršitelj, a ne sud. Novina je da se nadležnost za prinudnu naplatu takse, koju treba da plate fizička lica, poverava javnim izvršiteljima. Izmenama je promenjen iznos vrednosti u kojima taksa može da se plati taksenim markama sa hiljadu na pet hiljada dinara. Predviđeno je pravilo da se taksa preko pet hiljada dinara plaća isključivo u gotovom novcu. U planu je da se od marta iduće godine u upotrebu u našim sudovima, ali i u javnim tužilaštvima, vrate sudske taksene marke.