Društvo Magazin Godine Zdravlje

Starije osobe u prirodnim katastrofama (3): Pripravnost u hitnim situacijama

Primer dobre prakse su karipske države, koje su, uprkos relativno malom broju starih osoba, i njima prilagodile svoju pripravnost u hitnim situacijama.

U naučnim radovima se ističe da programi upravljanja kriznim situacijama moraju biti prilagođeni potrebama starijih zato što se njihove potrebe jasno razlikuju od potreba opšte populacije.

Težište pripravnosti treba da budu programi podrške i obrazovanja pre, u toku i nakon katastrofa kako bi se javnost obavestila o uslugama koje su na raspolaganju (Fernandez, 2002). Usluge i obrazovanje moraju da odgovaraju specifičnim potrebama starijih koji su često izolovani od glavnih tokova informacija namenjenih opštoj populaciji i koji često odbijaju usluge jer misle da ih drugi više zaslužuju.

Podrška i obrazovni programi ne moraju biti isključivo odgovornost vlade.
Mnoge efikasne programe imaju nevladine organizacije, građanske grupe ili crkve. Međutim, uprkos njihovoj efikasnosti, svi istraživači se slažu da je obaveza državnih agencija da preuzmu upravljanje obrazovnim programima i planiranjem i primenjivanjem programa u kriznim situacijama i programa pomoći.

Primer dobre prakse su karipske države, koje su, uprkos relativno malom broju starih osoba, i njima prilagodile svoju pripravnost u hitnim situacijama. Vlada Angvile, na primer, odredila je sledeće ciljeve u pružanju usluga starijim osobama u slučaju katastrofa: 

  1. osoblje službi koje prve reaguju mora biti obučeno za specijalne potrebe starijih ljudi
  2. obrazovani i obučeni timovi u skloništima za brigu o starijim osobama
  3. koordinacija sa socijalnom službom kako bi starijim osobama bila pružena naknadna pomoć nakon katastrofe
  4. koordinacija sa nevladinim organizacijama kako bi se obezbedila njihova pomoć u osiguranju dobrobiti (uključujući i evakuaciju) starijih osoba u vreme katastrofe
  5. podizanje svesti i davanje smernica za obezbeđivanje individualnih skloništa u domovima i održavanje baze podataka starijih i ranjivih osoba kako bi one primile brzu pomoć u vreme katastrofa
Serijal na osnovu naučnog rada “Disaster Preparedness for the Elders” Isaije Maršala i Šenon Metjus sa Winston-Salem državnog univerziteta

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija