Početna Magazin Godine Srbija Saopštenje USPVLS o plagiranju kampanje „Stavimo tačku na pljačku penzionera“

Saopštenje USPVLS o plagiranju kampanje „Stavimo tačku na pljačku penzionera“

Saopštenje USPVLS o plagiranju kampanje „Stavimo tačku na pljačku penzionera“

Prenosimo Saopštenje Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) u kome možete naći dodatna obaveštenja o samoj kampanji, ali i o pokušajima njenog plagiranja.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je početkom novembra 2017. godine pokrenulo kampanju „Stavimo tačku na pljačku penzionera“. Kampanja je od samog početka osmišljena kao obraćanje Fondu PIO, Državnom pravobranilaštvu, parničnim sudovima, Ustavnom sudu u Strazburu i Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fondu PIO oštećeni penzioneri se obraćaju sa zahtevom za izdavanje Uverenja o visini i načinu isplate neisplaćenih delova penzije po osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Uverenja-potvrde o načinu isplate penzija u periodu primene Zakona. Ukoliko oštećeni penzioner ne dobije traženo Uverenje – potvrdu od Fonda PIO, uradili smo formu Žalbe zbog ćutanja uprave i Urgenciju zbog neizdavanja traženih uverenja. Smatramo nepotrebnim ulagati žalbu na Rešenja Fonda PIO kojim se odbija zahtev za izdavanje Uverenja o visini i načinu povraćaja neisplaćenih delova penzije po osnovu primene Zakona.

Cilj podnošenja zahteva za ovakvo Uverenje je dokazivanje da se u upravnom postupku ne može ostvariti povraćaj neisplaćenih delova penzije već samo u parničnom postupku na šta upućuju Rešenja fonda PIO. Cilj obraćanja Fondu PIO je informisanje oštećenih penzionera o visini štete i dobijanje validnog dokumenta o tome, a ne nadmudrivanje sa njima u poštovanju Zakona o opštem upravnom postupku. Naravno, ukoliko u propisanom roku filijale fonda PIO ne izdaju traženo Uverenje – potvrdu o načinu isplate penzije, oštećene penzionere upućujemo na Žalbu Direkciji fonda PIO i Pokrajinskom Fondu PIO Vojvodine, Urgenciju direktoru Fonda PIO i Tužbu Upravnom sudu!

Posle dobijanja Potvrde o načinu isplate penzije, oštećeni penzioneri treba da se obrate Državnom pravobranilaštvu sa predlogom mirnog rešenja spora sa ciljem dokazivanja neprofesionalnog odnosa Državnog pravobraniaštva, vršenja pritiska na institucije države i pripreme obraćanja Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope u Briselu. Posle obraćanja Državnom pravobranilaštvu, čime se prekida zastara potraživanja u trajanju od 60 dana, pred istek roka, predlažemo da oštećeni penzioneri sa izabranim pravnim zastupnikom pokrenu parničnu tužbu na manji deo sume za koju su oštećeni, da bi platili manje sudske takse. Na ovakav način želimo masovno obraćanje parničnim sudovima i Ustavnom sudu Srbije da bi preko njega stigli do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

U upravnom i parničnom postupku nudimo advokate koji će po jedinstvenom planu zastupati oštećene besplatno do pozitivnog završetka sudskog postupka zaključno sa Sudom za ljudska prava u Strazburu. Istovremeno, jedna advokatska kancelarija će zastupati klijente koji se obrate Državnom pravobranilaštvu pred Komitetom za socijalna prava Saveta Evrope.

U toku odvijanja kampanje „Stavimo tačku na pljačku penzionera“, pojavila su se udruženja penzionera i pojedinci koji plagiraju kampanju neznatno menjajući formulare sa ciljem prikazivanja kampanje kao svoje, učlanjavanja penzionera u svoja udruženja, uključivanja advokata koji nisu u kampanji čime se zbunjuju penzioneri i vrši opstrukcija kampanje. Sva udruženja koja u skladu sa sporazumom sa USPVLS, kampanju podržavaju, sprovode je sa originalnim dokumentima i naznakom da je kampanju organizovalo USPVLS. USPVLS, kao pokretač i vlasnik kampanje i ni jedno udruženje koje podržava kampanju, oštećenim penzionerima ne postavlja uslov za učlanjavanje u udruženje i plaćanje članarine. Istovremeno, deo advokata koji su zastupali vojne penzionere u ranijim postupcima poziva ih da sačekaju pokretanje postupaka, jer kao „nije vreme“. Za njih će biti pravo vreme kada neko drugi dobije parnicu, kada će moći bez ikakvog rizika da vode postupke.

Deo advokata klijente nagovara na vođenje upravnog postupka u kojem ne mogu ostvariti ništa, ali u njemu advokati dobijaju za svaku pozitivnu presudu Upravnog suda 32.000 dinara. Naši advokati smatraju da oštećeni penzioneri u upravnom postupku vrlo teško mogu doći do Ustavnog suda da bi se posle njega obratili Sudu za ljudska prava u Strazburu. Deo „divljih“ advokata nudi zastupanje za znatno manji procenat nagrade (čak i pet odsto) sa ciljem da klijente vežu za sebe dok druge advokatske kancelarije ne postignu pozitivan rezultat. Logično je da advokatske kancelarije koje rade na duži vremenski rok, zastupaju do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, i više rizikuju, u postupcima traže i nagradu do 10 odsto.

Pozivamo oštećene penzionere da koriste samo dokumenta i uputstva USPVLS koja se nalaze na sajtovima Penzin.rs i KVP Admiral i da objašnjenja traže na tel: 064/061 85 42, 064/235 41 13, E-mail: uspvls.beograd@gmail.com ili na adresi USPVLS Savski trg 9, treći sprat u Beogradu.

Jovan Tamburić, predsednik