Moja Penzija Penzije Zakoni

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija + dopuna 2016

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko
i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine…

(“Sl. glasnik RS”, br. 116/2014)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, s ciljem očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji.

Član 2

Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 25.000 dinara, a manja od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25.000 dinara.

Član 3

Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa 15.000 dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40.000 dinara.

Član 4

Isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim.

Član 5

Isplata penzija na način utvrđen u čl. 2. i 3. ovog zakona primenjuje se na zatečene i buduće korisnike penzija.

Član 5a – dodat decembra 2016.

Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku
Republike Srbije”.

Samostalni član Zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

(“Sl. glasnik RS”, br. 99/2016)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

4 Comments

Click here to post a comment
  • šta će bit sa nama koji smo radili po 5 god u inostranstvu a ovdje nismo radili dali postoji mogućnos da se pokrene nešto a već smo prošli 6 deceniju života pitam za sebe lično a ima nas takvih više

  • Šta to znači za nas koji smo u prevremenim penzija jer smo bili tehnološki viškovi u firmama pa bez obzira na godine staža koje je smo radili, nemamo dovoljo godina starosti pa smo zato kažnjeni jer smo mladi počeli da radimo i godinama izdvajali u penzioano a sada smo zato kažnjeni , jer nije im dosta da ja imam 37 godina staža a tek sada 59 godina iako sam od 2015 u penziji a moj muž 60giduna i takodje 2015 je u penziji i 41 godina staža . Zar to nije dovoljno da ostarimo punu penziju nego su nas kaznili šro smo počeli da radimo odmah nakon školovanja, moj muž je bio vukovac, ranije pošao u školu, bio vrhunski sportista i reprezentativac u gimnastica kao junior, povredio se kao sportista tokom takmičenja za boje svoje države a sada je invalid zbog toga i pošto je mala invalidnost iako je vuče od svoje mldosti sa tog takmičenja, kažnjen i kao čovek i kao radnik i kao sportista a nema pravo ni za neku nadoknadu jer su mu dali samo 40% invaliditeta i sve to još mlad pa bi trebao da radi do starosne. Ikao je radio 41 godinu ima sve moguće kazne od odog društava. Šta će nama doneti taj novi zakon, Možda još više sekiracije, jer od dobijanja rešenja oboje smo se šokirali i razbooleli, To je bio kao ŠOK , jer smo uvek imali solidne plate a dobili manje od minimalca… Šta reći na sve ???

  • A šta će biti sa onim penzionerima koji imaju 14380.din

    hvala na odgovoru

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija