Početna Magazin Godine Penzija Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija + dopuna 2016

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija + dopuna 2016

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija + dopuna 2016

Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko
i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine…

(„Sl. glasnik RS“, br. 116/2014)

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, s ciljem očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji.

Član 2

Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 25.000 dinara, a manja od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25.000 dinara.

Član 3

Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa 15.000 dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40.000 dinara.

Član 4

Isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim.

Član 5

Isplata penzija na način utvrđen u čl. 2. i 3. ovog zakona primenjuje se na zatečene i buduće korisnike penzija.

Član 5a – dodat decembra 2016.

Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije“.

Samostalni član Zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

(„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.