Početna Magazin Godine Ekonomija Redovna penzija čuva porodicu od neredovnih plata

Redovna penzija čuva porodicu od neredovnih plata

Redovna penzija čuva porodicu od neredovnih plata

Zbog neredovnih plata sve veći udeo u prihodima domaćinstava ostvaruju najstariji članovi porodice, zaključak je Ankete o radnoj snazi koja kaže da su od 2003. godine u ukupnim prihodima domaćinstva plate povećale svoj udeo sa 42,8 na 43,3 odsto, a penzije sa 20 na čak 32,6 odsto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2012. godine prihod od plata u prosečnom domaćinstvu bio je 22.834 dinara, a od penzija 17.387 dinara, pored raznih socijalnih pomoći, poljoprivrede, imovine, inostranstva, itd. Samo na hranu i piće trošilo se najmanje 19.994 dinara mesečno.
Do ovakve poražavajuće ekonomske situacije dovelo je to što su zarade u privredi neralno male i neredovne, a istovremeno je broj penzionera premašio broj zaposlenih.
Ovo potvrđuje i Jovan Protić, nacionalni koordinator iz Međunarodne organizacije rada, koji kaže da je 2003. radilo 2,3 miliona, a u 2012. godini svega 1,7 miliona te je i masa zarada znatno manja u odnosu na masu penzija. 
U Fondu PIO kažu da ovakva “zavisnost” domaćinstava od njenih najstarijih članova ne iznenađuje jer su penzije, iako skromne, ipak redovne jer se zna tačan datum njihove isplate, a uvek se usklađuju sa inflacijom iz prethodnih šest meseci.