Ekonomija Magazin Godine

Redovna penzija čuva porodicu od neredovnih plata

Zbog neredovnih plata sve veći udeo u prihodima domaćinstava ostvaruju najstariji članovi porodice, zaključak je Ankete o radnoj snazi koja kaže da su od 2003. godine u ukupnim prihodima domaćinstva plate povećale svoj udeo sa 42,8 na 43,3 odsto, a penzije sa 20 na čak 32,6 odsto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2012. godine prihod od plata u prosečnom domaćinstvu bio je 22.834 dinara, a od penzija 17.387 dinara, pored raznih socijalnih pomoći, poljoprivrede, imovine, inostranstva, itd. Samo na hranu i piće trošilo se najmanje 19.994 dinara mesečno.
Do ovakve poražavajuće ekonomske situacije dovelo je to što su zarade u privredi neralno male i neredovne, a istovremeno je broj penzionera premašio broj zaposlenih.
Ovo potvrđuje i Jovan Protić, nacionalni koordinator iz Međunarodne organizacije rada, koji kaže da je 2003. radilo 2,3 miliona, a u 2012. godini svega 1,7 miliona te je i masa zarada znatno manja u odnosu na masu penzija. 
U Fondu PIO kažu da ovakva “zavisnost” domaćinstava od njenih najstarijih članova ne iznenađuje jer su penzije, iako skromne, ipak redovne jer se zna tačan datum njihove isplate, a uvek se usklađuju sa inflacijom iz prethodnih šest meseci.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija