Razboljevamo se zbog loših porodičnih odnosa

Razboljevamo se zbog loših porodičnih odnosa. Ljubavne veze, iako utkane u sve druge naše odnose, nemaju ovaj uticaj. Jer, za razliku od današnjih brakova, porodične veze traju zauvek.

Izgleda da kvalitet odnosa sa članovima proširene porodice* – roditeljima, braćom i sestrama, bakama i dekama, tetkama, stričevima i ujacima – može u velikoj meri iticati na zdravlje čoveka kako on stari.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U srpskom, ovu vrstu zajednice nazivamo familijom. U ovom tekstu smo ponegde upotrebljavali ovaj, a ponegde druge pojmove kako bismo što tačnije preneli rezultate. Treba imati u vidu da je reč o odnosima sa familijom, ne samo porodicom (Prim. Penzina)

Moguće je da ovi odnosi utiču na zdravlje više nego i ljubavni. Novo istraživanje otkriva da je veća verovatnoća da osobe koje osećaju da ih njihova familija ne podržava obole od hroničnih bolesti nego što je to slučaj kod osoba nezadovoljnih svojom ljubavnom vezom.

Istraživanje o uticaju ljubavnih i porodičnih odnosa na zdravlje

Istraživanje je objavljeno 7. novembra 2019. godine u Journal of Family Psychology. Naučnici su proučavali podatke skoro 3.000 ljudi prikupljene u periodu od 1995. do 2014. godine. Prosečna starost ovih ljudi bila je oko 45 godina u vreme prvog kruga prikupljanja podataka.

Tokom ovih 19 godina, ispitanici su u tri navrata zamoljeni da ocene kvalitet njihovih porodičnih i ljubavnih veza. Ove ocene su zatim upoređene sa ukupnim brojem hroničnih bolesti od kojih pate – u rasponu od glavobolja do moždanih udara.

Kako bi dali ocenu svojih ljubavnih veza, ispitanici su odgovarali na pitanja kao što su: „Koliko često se Vaš/a partner/ka raspravlja sa Vama? Koliko Vas ceni Va/a partner/ka?“

Da bi se otkrio kvalitet njihovih odnosa sa familijom, ispitanici su odgovarali na ovakva pitanja: „Ne računajući partnera/partnerku, koliko često vas kritikuju članovi porodice? U kojoj meri se možete osloniti na familiju kada Vam je potrebna pomoć za rešavanje ozbiljnog problema?“

Razboljevamo se zbog
loših porodičnih odnosa

Istraživanje je pokazalo da su napeti odnosi u familiji u velikoj meri povezani sa većim brojem hroničnih bolesti i lošim opštim zdravstvenim stanjem.

Začudo, istraživanje nije pronašlo ovakvu vezu između zdravstvenih problema i problematičnih odnosa u braku ili ljubavnoj vezi.

„Veliki broj istraživanja naglašava značaj bračnih veza“, kaže sociološkinja Patriša Tomas sa Purdju Univerziteta. „Ovo istraživanje je jedinstveno po odvojenom sagledavanju uticaja bračnih i drugih vrsta porodičnih odnosa.“ Patriša Tomas nije bila uključena u rad na ovom istraživanju.

„Izgleda da su porodični odnosi imali važniji direktan uticaj i na hronične bolesti i na to kako ljudi subjektivno ocenjuju svoje zdravstveno stanje.“

Porodične veze traju zauvek

Saru Vuds, docenta na Univerzitetu Teksas, vodeću austorku istraživanja, rezultati su iznenadili. Ona i njene kolege su očekivali da će rezultati ukazivati na uticaj difunkcionalnih odnosa, kako u intimnim tako i u porodičnim vezama, na zdravlje ispitanika.

Jedan od razloga zašto ova veza nije pronađena je, smatra Vuds, priroda bračnih veza koja se menja, naročito usled sve veće uloge koju ima razvod.

„Sve duže se čeka pre nego što se stupi u brak, ako se brak uopšte i sklopi“, kaže Sara Vuds. „Sve je manja verovatnoća da će ljudi ostati u braku sa istom osobom do kraja svog života. Porodica, međutim, ostaje za ceo život.“

U stvari, kaže Vuds, većina učesnika istraživanja imala je žive roditelje i braću i sestre. Ako je dinamika interakcije među njima loša, onda stres izazvan ovim porodičnim odnosima može nastaviti da utiče na osobu kako ona stari.

„Porodične veze su duge i emocionalno intenzivne“, kaže Vuds. „To su ljudi sa kojima ste večno povezani. Ako ste osetljivi na emocionalni stres, onda bi se činjenica da ste uronjeni u taj stres vremenom odrazila na vaš organizam.“

Ljubavne veze su utkane u naše život

Iako nije utvrđeno da ljubavne veze imaju toliki uticaj na zdravje neke osobe, one će verovatno uticati na stvaranje drugih problema u životu.

„Napetost u intimnim vezama povezana je sa većim opterećenjem u porodičnim odnosima. To ukazuje na to koliko su partnerski odnosi utkani u naše živote i koliko utiču na druge društvene odnose osobe.“

„Iako je potrebno sprovesti dodatna istraživanja kako bi se utvrdila dinamika interakcija, rezultati ovog istraživanja trebalo bi da budu upozorenje za disfunkcionalne porodice i zdravstvene radnike“, smatra Vuds.

Mišljenja smo da, ako imate konfliktne odnose u vezi ili u porodici, moglo bi biti od velike važnosti da se nešto preduzme kako bi se ovo promenilo. Možda putem terapije“, kaže Vuds. „Do sada to nije nešto što bismo uzeli u razmatranje kada je u pitanju sredovečna osoba.“

Istraživanje: Family versus intimate partners: Estimating who matters more for health in a 20-year longitudinal study
Izvori: Science Daily, CTV News

Fotografija: LWA, Getty Images 

Neki od ovih tekstova daju nešto drugačije zaključke, ali verujemo da bi vas svi mogli zanimati: