Početna Magazin Godine Normalne promene u načinu hoda kod starijih ljudi

Normalne promene u načinu hoda kod starijih ljudi

Normalno je da se neki elementi hoda menjaju kako starimo. Na primer, brzina hoda smatra se jednim od pokazatelja stanja stare osobe.

Brzina hoda ostaje stabilna do oko 70. kada počinje da se usporava za oko 15% po deceniji za normalan i 20% po deceniji za brzi hod.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Brzina hoda se smatra jednim od pokazatelja stanja stare osobe. Brzina hoda se usporava zato što stariji imaju manji korak po istom ritmu. Najverovatniji razlog za skraćivanje dužine koraka jeste slabost mišića koji pokreću telo unapred; snaga mišića značajno se smanjuje kod starijih ljudi.

Međutim, stariji ljudi kompenzuju smanjenu snagu mišića većim korišćenjem fleksora (pregibača) kuka i mišića ekstenzora (opružača).

Ritam (broj koraka po minuti) ne menja se sa starenjem. Svaka osoba ima svoj ritam koji zavisi od dužine nogu i obično je energetski najefikasniji. Visoki ljudi uglavnom imaju veće korake u sporijem ritmu, a niži prave manje korake u bržem ritmu.

Vreme dvostruke zadrške (tj. vreme kada su obe noge na zemlji u toku kretanja – stabilniji položaj za pomeranje središta mase napred) povećava se sa godinama. Udeo vremena dvostruke zadrške povećava se sa 18% u mlađim godinama do više od 26% kod zdravih starijih ljudi. Povećano vreme dvostruke zadrške smanjuje vreme potrebno da se zakorači i skraćuje dužinu koraka. Stariji ljudi povećavaju vreme dvostruke zadrške još više kada hodaju po neravnom ili klizavom terenu, kada im je narušen centar za ravnotežu ili kada se plaše pada. Deluju kao da hodaju po ledu.

Držanje pri hodu samo donekle se menja sa starenjem. Stariji ljudi hodaju pravo, bez naginjanja napred. Međutim, stariji hodaju sa većom prednjom rotacijom karlice i povećanom lumbalnom lordozom.

Ova promena držanja obično je povezana sa slabim trbušnim mišićima, stegnutim fleksorima kuka i viškom sala na stomaku. Stariji ljudi hodaju blago okrenutih stopala spolja (oko 5°) moguće zbog gubitka unutrašnje rotacije kuka ili kako bi povećali bočnu stabilnost.

Pokreti zgloba neznatno se menjaju sa starenjem. Savijanje gležnja i tabana smanjeno je tokom poslednje faze zadrške (tik pre dizanja noge koja se nalazi pozadi). Pokreti u kolenu se generalno ne menjaju. Savijanje u kukovima je nepromenjeno, ali kukovi imaju povećanu adukciju*. Pokreti karlice su smanjeni.

*Adukcija  – približavanje spoljnjih delova centru