Cimeru moj stari

Zbog zajedničkih interesa kada je u pitanju stanovanje, ljudi su shvatili da je korisno spojiti generacije. To nije nova ideja, ali se sada nalaze novi načini povezivanja.

Studenti širom sveta često imaju problema sa nalaženjem smeštaja. Najveći broj, ukoliko iznajmljuje stan, opredeljuje se za cimere. To ima brojnih prednosti, ali i mana.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Studentski život je lep, ali živeti pod jednim krovom jeste nešto sasvim drugačije od druženja. Zato se često i savetuje da se prijateljstva ne stavljaju na probu zajedničkim stanovanjem. A ni samo nalaženje prostora nije lako jer bi trebalo bude blizu ili da ima dobru vezu sa fakultetom ili školom, a da opet ne bude preskup.

Sa druge strane, stariji ljudi se, obzirom na krizu i pucanje starih sistema, skoro svuda u svetu suočavaju sa problemima plaćanja troškova stanovanja.
Ukoliko je stara osoba podstanar, a ne vlasnik stana, to naravno dodatno opterećuje ionako mali budžet.

Zajedničko stanovanje starijih osoba ili starije i mlađe osobe sve se češće javlja poslednjih godina, naročito u zemljama na jugu Evrope koje su najteže pogođene krizom, ali i gde je poštovanje prema starijima utkano u tradiciju.

Za vlasnike nekretnina, one su često jedina, kakva-takva, sigurnost. Međutim, njihovo održavanje postaje sve teže, kao i plaćanje računa naročito kada iznos penzije nije dovoljno velik. Opada i kupovna moć, fenomen koji se ubrzava kada jedan od supružnika premine. Tada se često pojavljuje i usamljenost, ono što najviše smeta većini starijih ljudi.

Zbog svega ovoga, ljudi su shvatili da je korisno spojiti generacije. To nije nova ideja (V. npr. Megi Kun), ali se sada nalaze novi načini povezivanja. Tako je Australis pokrenuo dva sajta koji treba da posluže kao internet veza između starih i mladih www.capcampus.com i www. capresidencesseniors.com Oni služe kao svojevrsni pretraživači.

Mladi i stari mogu da ostave besplatno svoj oglas u kome traže cimera ili nude prostor za zajedničko stanovanje. Postoji i mogućnost napredne pretrage u zavisnosti da li se traže cimeri mladi sa mladima, stari sa mladima ili stari sa starima.