Radna snaga u Nemačkoj ubrzano stari. Broj radnika starijih od 60 godina skoro se utrostručio u poslednje dve decenije – sa 1,23 miliona na 3,18 miliona ljudi…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Broj radnika u Nemačkoj starijih od 60 godina skoro se utrostručio u poslednje dve decenije: od 1991. do 2012. godine porastao je sa 1,23 miliona na 3,18 miliona ljudi (skoro 160 odsto). Međutim, čak i oni koji imaju 65 godina sve duže ostaju na poslu. Godine 2012. bilo je 826.000 radnika starijih od 65, a svega 320.000 pre dve decenije.– Imamo ljude koji ne žele da napuste posao, da li zbog užitka ili zbog moranja. Verujem da su oba razloga. Srećni su kad rade, ali im je i potrebno da rade – kaže dr Urlih Valve iz Instituta za istraživanje rada (IAB) – Možda najveći razlog za ovaj trend jeste situacija na tržištu rada i reforma penzionog sistema tokom poslednje dve decenije kada su umanjene beneficije i produžen radni staž.

Ovo može biti izmenjeno vladinim predlogom da smanji starosnu granicu na 63 godine za neke poslove. Godine 1997. starosna granica za žene povećana je sa 60 na 65 godina, a 2008. godine odlučeno je da bude podignuta na 67 do 2029. godine.

Vladine subvencije za delimično ostvarene penzije ukinute su 2009. godine, a 2004. godine pomoć starijim nezaposlenim smanjena je sa 32 na 18 meseci. Valve je 2011. godine uradio izveštaj (Germany – no country for old workers?) po kome će do 2025. godine u Nemačkoj biti 15 odsto manje radne snage ako se ne popravi integracija starijih i imigranata.

On je ustanovio i da je svaka godina škole veoma važna za posao u poznim godinama: 2007. godine 67,5 odsto onih od 60 do 64 godine sa fakultetskom diplomom imalo je posao, u odnosu na 35 odsto onih bez kvalifikacije.

– Žene u velikoj meri moraju učestvovati u radnoj snazi. One danas takođe rade, ali moraju raditi duže – kaže Valve. Između 1998. i 2010. godine broj radnika starijih od 50 godina uvećao se preko tri puta – sa 2,1 na 7,3 miliona, piše nemački Local.

Tržište rada u Nemačkoj (godine / procenat zaposlenih / povećanje u odnosu na 2009. godinu):

  • 15-64 / 68% / 20%
  • 60-64 / 39% / 290%
  • 65+ / 3,1% / 82%.