Način kucanja na telefonu otkriva vaše godine – evo zašto je to bitno

Trebalo bi uložiti više truda da se dizajn unapredi, jer tek tad će starijim korisnicima biti olakšano korišćenje novih tehnologija.

Kada su kompjuteri postali uobičajeni, starijim ljudima su počeli da se čak rugaju jer koriste samo dva prsta za kucanje po tastaturi. Stariji kolega je delovao kao neandertalac svojim mlađim i tehnološki obrazovanijim kolegama koji su odrastali uz kompjutere i koji koriste sve prste dok kucaju.

Tako je širom sveta, nakon što su kompjuteri postali uobičajeni
u kanclarijama, postala više nego očigledna generacijska razlika kada je u pitanju prilagođavanje novim tehnologijama.

Ali sve se menja. Ti mladi ljudi su sada postali „staromodni“ kada je u pitanju korišćenje mobilnih telefona.

Zbog rasteće popularnosti touchscreen (telefoni sa ekranom na dodir) telefona, sve više se polaže na ergonomiju. Takođe, raste i interesovanje za način kako stariji i kako mlađi ljudi koriste telefone.

Eksperiment koji je početkom 2018. godine sproveden u Britaniji, doneo je zanimljive podatke. Mlađi korisnici generalno koriste obe šake za držanje telefona i koriste oba palca tokom kucanja. Sa druge strane, stariji korisnici ugnezde telefon u ruci i koriste samo jedan palac pri kucanju.

Budućnost smart telefona

Ovo je veoma važan podatak za dizajnere koji rade na sledećoj generaciji telefona, jer način na koji ljudi koriste telefone definitivno utiče na sledeći dizajn. Proizvodi treba da se prilagode potrošačima.

Drugi rezultati istraživanja su jednako važni. Korisnici stari između 18 i 25 godina, vole brendove i krive tehnologiju za greške tokom kucanja, dok ljudi između 60 i 70 godina starosti krive sebe za greške i bitnije su im funkcije telefona više nego brend.

Sve ukupno, rezultati pokazuju da se načini interakcije sa telefonima drastično razlikuju kod različitih starosnih grupa.

Cilj ovog istraživanja jeste da se bolje razumeju stavovi korisnika prema dizajnu koji bi odgovarao svima, da se razmotre problemi u vezi sa ergonomijom i poželjni načini interakcije sa touchscreen telefonima.

Iako dizajneri imaju u vidu potrebe korisnika dok osmišljavaju nove telefonske interfejse, i dalje postoji prostor za unapređenje u određenim oblastima.

Jedna stvar je jasna: treba posvetiti veću pažnju tome kako ljudi koriste tastature, baš kao što se pažnja posvećuje i osetljivosti i reagovanju touch ekrana.

Potrebno je da i akademska javnost i privreda bolje shvate kako ljudi koriste telefone. Potrebno je da više radimo na razumevanju toga kako iskustvo, a ne godine, utiče na korišćenje telefona.

Takođe bi trebalo proučiti kako da olakšamo navigaciju za korisnike putem različitih aplikacija.

Moguće je da će proces napredovanja dizajna biti višestepen. Na primer, omogućavanje dugmićima da budu veći kako bismo smanjili greške korisnika.

Sve u svemu, trebalo bi uložiti više truda da se dizajn unapredi, jer tek tad će starijim korisnicima biti olakšano korišćenje novih tehnologija. A stariji su, u odnosu na njihove mlađe kolege, mnogo više uzbuđeni zbog mogućnosti korišćenja nove tehnologije.

Izvor: The Conversation
Fotografija:
Ruper B. za Pixabay