Početna Magazin Godine Multisenzorna percepcija kod starijih osoba (1. deo)

Multisenzorna percepcija kod starijih osoba (1. deo)

Stariji ljudi često primećuju da njihov vid i sluh nisu podjednako dobri kao u mladosti. Mnogi su u stanju da delimično kompenzuju slabost jednog čula pojačanim korišćenjem drugog.

Naša čula zaista mogu da se međusobno pomažu. Nedavna istraživanja su pokazala da mozak teži kombinovanju mnogobrojnih čulnih ulaza kada želi da postigne određeni cilj, npr. da razume govor, shvati neki predmet ili da se kreće kroz okruženje. Ovaj proces naziva se multisenzorna integracija.

Nažalost, različiti čulni ulazi, kada nisu dobro povezani, mogu da smetaju jedan drugom.

Kada, sa starenjem, multisenzorna integracija prestane da funkcioniše dobro, čulni ulazi mogu biti kombinovani kada nisu od koristi ili kada su neprikladni, što dovodi do ometanja ili nepouzdanog opažanja, što kao posledicu ima da se osoba može povesti ovim nepouzdanim podacima u svom ponašanju.

U Centru za istraživanje tehnologije za nezavisni život (TRIL Centre) istražuje se raspad procesa multisenzorne integracije i osmišljava nova tehnologija kojom bi se nadomestio i, u budućnosti, sprečio taj raspad.

U istraživanjima je pokazano da kod starijih ljudi može da se desi da kombinuju audio-vizuelnu informaciju u isuviše dugom periodu vremena i da se dešava da, kada audio i video nadražaji nisu istovremeni, stariji ljudi imaju iluziju da oni stižu iz istog izvora. Ovo je primer „perceptivne konfuzije“ (opažajne zbrke).

U jednom istraživanju, u kome su ispitanici čuli bip zvuke i videli bele tačke koje se brzo javljaju na ekranu, pokazano je da su stariji skoro dvaput više podložni audio-vizuelnoj iluziji u odnosu na mlađe.

U toj iluziji podložna osoba „vidi“ isti broj tačaka koliko je bip zvukova, iako taj broj u stvari nije isti.

Ovakav eksperiment može da pokaže efikasnost multisenzorne integracije u mozgu sa iluzijom kao jednostavnim oruđem pomoću kojeg se to može ispitati.

U drugom istraživanju, koje takođe koristi bip zvuke i fleš slike, pokazano je da je mozgu starijih teže nego mozgu mladih osoba da se prebaci sa sluha na vid i obrnuto.

Multisenzorna percepcija kod starijih osoba (2. deo)