Kisić Tepavčević i MMF o socijalnoj karti

Ministarka Darija Kisić Tepavčević je sa predstavnicima MMF-a razgovarala, između ostalog, i o socijalnoj karti. Predstavnici Republike Srbije i ove međunarodne institucije vode razgovore od 12. aprila o novom aranžmanu.

Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarala je 22. aprila sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Misiju predvodi Jan Kis Martejn. Učesnici sastanka dotakli su se stanja na tržištu rada, politike zapošljavanja, sistema socijalne zaštite i važnosti uspostavljanja jedinstvenog registra „Socijalna karta„.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ministarka Kisić Tepavčević je skrenula pažnju i na unapređivanje postojećih vidova socijalne pomoći u cilju zaštite kategorija u osetljivom položaju, smanjenje nejdnakosti i borbe protiv siromaštva.

Ona je predstavnike upoznala sa novim strateškim okvirom u oblasti poslovanja – Strategijom zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine. Uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti, zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu, predstavlja šestomesečni cilj ove strategije.

Takođe, predstavljene su aktivnosti na izradi izmena i dopuna Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Na taj način, primena zakona bi se proširila na dodatne sektore i delatnosti sa povremenim, privremenim i sezonskim karakterom.

Tokom sastanka su predočene i aktivnosti Ministarstva na izradi Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu. Cilj Nacrta jeste da se na sveobuhvatan način reguliše oblast socijalnog preduzetništva, kao i podsticanje njegovog daljeg razvoja.

Republika Srbija treba da dogovori novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. U vezi sa tim, predstavnici Srbije vode razgovore sa predstavnicima MMF-a od 12. aprila 2021. godine.

Izvor: RTV
Fotografija: Wikipedia

Moglo bi vas zanimati: