Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti

Na Javnoj raspravi je predstavljen Nacrt zakona kojim će se obezbediti jednake mogućnosti za život svim građanima i njihovu veću uključenost u društvene tokove.

Prva Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti održana je u maloj sali Doma Narodne Skupštine Republike Srbije, saopštilo je 18. juna 2019. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, posebna pažnja posvećuje se uspostavljanju osnovnih preduslova za postizanje što većeg stepena socijalne sigurnosti i što veći obuhvat pravima i uslugama. Razlog tome je osiguranje što potpunije socijalne uključenosti posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca.

Zakon predviđa uspostavlajnje integrisanog informacionog sistema između centara za socijalni rad i institucija. Takođe, predviđa i obrazovanje specijalnih baza sa podacima o prihodima, imovini i drugim činiocima koji su bitni za utvrđivanje socijalno-ekonomskog statusa korisnika, kao i o vrsti prava iz socijalne zaštite koje neko koristi ili je koristilo.

Javnoj raspravi prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić, pomoćnica ministra za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Suzana Mišić i poseban savetnik ministra Predrag Simović.

Izvori: N1, RTV i Danas
FotografijaMarko Nikolajević za Penzin