Uvođenje socijalne karte uz saradnju sa Danskom

Uvođenje socijalne karte se čeka odavno. Prema rečima Zorana Đorđevića, Srbija radi na uvođenju ovog sistema u saradnji sa Danskom.

Suzan Šajn, nova ambasadorka Danske izjavila je da će tokom svog mandata nastojati da pruži podršku procesu uvođenja socijalne karte u Srbiji. Naglasila je i da će nastojati da dovede što više danskih kompanija u Srbiju.

Ona je 22. septembra razgovarala sa Zoranom Đorđevićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Srbija je uređena i organizovana zemlja koja ima potencijal da privuče strane investitore. Sigurno će u što skorijem roku implementirati i socijalnu kartu, čime će se građanima dodatno obezbediti ostvarivanje svih njihovih prava na brži i lakši način“, rekla je Šajn.

Zoran Đorđević je rekao da njegovo ministarstvo ima dobru saradnju sa Danskom. Prema njegovim rečima, u narednom periodu će nastojati da bilateralne odnose, koji su od zajedničkog interesa, podigne na još viši nivo.

„U prethodnom periodu radili smo na upoznavanju sa danskim sistemom socijalne karte. Naša zemlja marljivo radi na pripremi i uvođenju tog sistema, koji se izvodi u tri faze. Prva faza je završena, a u drugoj se očekuje usvajanje zakona o socijalnoj karti, koje će ući u skupštinsku proceduru nakon formiranja nove Vlade Srbije“, rekao je Đorđević.

U saopštenju se navodi i da je Đorđević naglasio zahvalnost Srbije na kontinuiranoj podršci Danske u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji.

Izvor: ekapija
Fotografija: Skulptura „Depression Breadline“, Vašington

Podsećamo:

Ministar Zoran Đorđević je 2017. godine izjavio da Vlada Srbije ozbiljno radi na izradi socijalne karte za najugroženije građane.

V: USPS: Pre socijalne, izraditi imovinsku kartu građana Srbije

Prva Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti održana je 18. juna 2019. godine u Narodnoj skupštini. Tada je objavljeno:

„Zakon predviđa uspostavlajnje integrisanog informacionog sistema između centara za socijalni rad i institucija. Takođe, predviđa i obrazovanje specijalnih baza sa podacima o prihodima, imovini i drugim činiocima koji su bitni za utvrđivanje socijalno-ekonomskog statusa korisnika, kao i o vrsti prava iz socijalne zaštite koje neko koristi ili je koristilo.“