Fizioterapija Foto albumi

Fizikalna ultrazvučna terapija cervikalnog sindroma

Cervikalni sindrom javlja se zbog promena na pršljenovima u vratnom delu kičme, a tretira se ultrazvučnom terapijom…

Na slici je prikazana primena fizikalne ultrazvučne terapije (oblast fizikalne terapije) na m. Trapezius-u i paravertebralnim mišićima koji su bolni i u spazmu.

Bol i spazam u mišićima javio se zbog cervikalnog sindroma koji je nastao usled promena na pršljenovima u vratnom delu kičme.

Terapiju na fotografiji primenjuje fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija