Fizioterapija Foto albumi

Fizikalna terapija ultrazvukom

Primena ultrazvuka u fizikalnoj terapiji koristi se kod različitih disfunkcija mekog tkiva kao što su: upale tetiva ili u zglobovima, spazam i bol mišića, uganuća, degenerativne promene na zglobovima, sportske povrede, itd.

Ultrazvuk “masira” vibracijama stvarajući kompresiju i dilataciju tkiva. Ovo omekšava ćelijske membrane i omogućava lakši protok kiseonika i hranljivih materija, sa jedne, i oslobađanje štetnih, sa druge strane.

Kod ove terapije koristi se toplotna i netoplotna ultrazvučna energija, zavisno od načina primene – kontinuirano ili impulsno. Dejstvo ultrazvuka može biti mehaničko, toplotno, fizičko-hemijsko i biološko.

Pogledajte i primer primene ultrazvučne terapije cervikalnog sindroma iz prakse fizioterapeuta Vlade iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija