Najava otvaranja Dnevnog centra za stare u Rumi

Dogovoreno je da se do leta 2022. godine osnuje Dnevni centar za stare u Rumi. Ovaj dnevni boravak će, kako je planirano, za početak funkcionisati u okviru Gerontološkog centra Srem u Rumi.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Dnevni centar za stare u Rumi najavio je Vojislav Mioković, direktor rumskog Gerontološkog centra „Srem“. On je ovo najavio prilikom primopredaje novog sanitetskog vozila.

Novo sanitetsko vozilo, opremljeno po najvišim medicinskim standardima, doniralo je Ministarstvo zdravlja. Direktor Mioković je objasnio da će ovo vozilo veoma koristiti Gerontološkom centru.

„Mi nismo samo ustanova socijalne već i zdravstvene zaštite. Imamo ljude kojima se pruža primarna zdravstvena zaštita. Svakodnevno obavljamo prevoz naših korisnika do bolnica u Sremskoj Mitrovici, Sremskoj Kamenici ili prema nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Do sada smo uvek imali neka vozila koja smo prilagođavali, menjali namenu… Evo sad prvi put imamo adekvatno specijalizovano vozilo za tu namenu.“

Direktor Mioković je zatim najavio novu uslugu socijalne zaštite koja će se ostvarivati u saradnji s lokalnom samoupravom.

„Do sada smo u rumskoj opštini imali Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom odnosno za decu i omladinu sa problemima u razvoju, a sada je dogovoreno da se do leta osnuje Dnevni boravak za stara lica. Namera nam je da u budućnosti sve usluge koje se tiču starih ljudi pod okriljem lokalne samouprave budu upravo koncentrisane kod nas u Gerontološkom centru“, kazao je.

Dnevni boravak će, objasnio je plan Mioković, za početak funkcionisati u krugu ustanove. Postoji, međutim, i projekat za izgradnju posebnog objekta za tu namenu. Gradnja ovog objekta planirana je za 2023. godinu.

Direktor Mioković osvrnuo se i na epidemiološku situaciju i na protokole u vezi sa njom u Gerontološkom centru..

„Protokoli su takvi da još uvek nemamo posete i mislim da našim korisnicima to više šteti od same pandemije. Ako sve bude u redu, verujem da ćemo uskoro odjaviti epidemiju u Domu, jer dugo nemamo zaraženih. No, to ne zavisi isključivo od nas već i od Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici.“

Izvor: Dnevnik
Fotografija: Ruma, Wikimedia Commons (Panoramio)