Čitajte da biste živeli duže

Ljudi koji čitaju knjige žive duže. Jednostavan zaključak i jednostavan, lako primenljiv recept za dugovečnost.

Istraživanje objavljeno septembra 2016. u časopisu Social Science and Medicine pokazalo je da ljudi koji čitaju knjige žive duže od ostalih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istraživači sa univerziteta Jejl ispitivali su 3.635 učesnika starijih od 50 godina o njihovim čitalačkim navikama. Dobijene podatke su razvrstali u tri grupe: nečitači, ljudi koji čitaju manje od tri i po sata nedeljno i oni koji čitaju više od tri i po sata nedeljno. Istraživači su pratili svaku grupu 12 godina. Osobe koje najviše čitaju bile su fakultetski obrazovane žene visokih primanja.

Tokom istraživanja, naučnici su otkrili da grupe čitalaca žive duže od onih koji ne čitaju. Oni koji su čitali duže od tri i po sata nedeljno, živeli su puna 23 meseca duže od onih koji nisu čitali uopšte. Duži životni vek imali su svi učesnici koji su čitali, bez obzira na činioce kao što su pol, bogatstvo, obrazovanje ili zdravstveno stanje, navedeno je u objavljenom istraživanju. To znači da se smrtnosti usled aktivnosti koja iziskuje sedenje smanjuje za 20 odsto.

Čitanje, dakle, predstavlja vrlo jednostavan način unapređivanja kvaliteta života za svakog starijeg od 50 godina.

U odnosu na nečitače, čitaoci su živeli četiri meseca duže u doba kada je 20 odsto njihovih vršnjaka umiralo. „Čitaocima je takođe smanjen rizik od smrtnosti za 20 odsto tokom 12 godina posmatranja u odnosu na nečitače“.

„Naše analize su pokazale da bilo koji nivo čitanja knjiga daje značajno veći procenat produžavanja života od čitanja časopisa. Ovo je novo otkriće jer prethodne studije nisu upoređivale vrste čitalačkog materijala; i to pokazuje da čitanje knjiga u odnosu na čitanje uopšte upravlja procentom produžavanja života.“

Razlog zašto čitanje knjiga pokazuje bolje rezultate od čitanja časopisa jeste taj što knjige više angažuju kognitivne sposobnosti. Čitaoci nisu imali veće kognitivne sposobnosti od onih koji ne čitaju; oni su se prosto bavili čitanjem, što je razvilo njihove kognitivne sposbnosti.

„Ova otkrića sugerišu da čitanje knjiga doprinosi napretku u produžavanju životnog veka jer ono pomaže u održavanju kognitivnog statusa“, zaključuju autori istraživanja.

Kao što svi ljubitelji knjiga znaju, čitanje uključuje dva glavna kogntivina procesa: čitanje sa razumevanjem i emotivno povezivanje. Čitanje sa razumevanje je spor proces tokom kog se čitalac poistovećuje sa štivom i pokušava da je shvati unutar sopstvenog konteksta, kao i u kontekstu spoljašnjeg sveta. Emotivno povezivanje je kada se čitalac saoseća sa likovima, a to unapređuje društvenu percepciju i emocionalnu inteligenciju. Ove kognitivne procese su naveli istraživači sa Jejla. Njih su koristili kao markere za ovu studiju.

Izvori: Big ThinkLaguna

Ako vam trenutno nije pri ruci neka knjiga, možete mozak obradovati čitanjem priča i pesama sa Draganove nagrade: