VIII Konkurs za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ 2022.

Sa Udruženjem Snaga prijateljstva – Amity, raspisujemo VIII konkurs za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ 2022.

Osmu godinu zaredom, Udruženje građana Snaga prijateljstva – Amity i portal Penzin vas pozivaju da učestvujete sa svojim radom na Konkursu za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“ 2022.

Ovim konkursom nagrađujemo najbolje putopisne radove u pet kategorija:

1) Najbolja ženska putopisna priča

2) Najbolja muška putopisna priča

3) Najbolja priča o putovanju po Srbiji

4) Najbolja priča o putovanju u inostranstvo

5) Najbolja putopisna pesma

Uslovi za učestvovanje na Konkursu su:

  • autor/ka putopisnog rada treba da ima najmanje 60 godina
  • u zaglavlju prve strane potrebno je navesti kojoj od pet kategorija rad pripada
  • putopisni rad može da bude do maksimum pet kucanih strana
  • poželjno je da font slova bude Times New Roman, veličina slova 12
  • ukoliko želite da pišete rukom, molimo vas da pišete čitkim štampanim slovima
  • autor/ka može poslati samo jedan putopisni rad
  • da autor isti rad nije slao već na neki od naših ranijih konkursa
  • na kraju rada, potrebno je napisati podatke o autoru/ki: ime i prezime, datum rođenja, zanimanje u aktivnom periodu života, adresa stanovanja, telefon fiksni ili mobilni, e-meil adresa (ukoliko je autor/ka ima).

Nagrađeni putopisni radovi biće objavljeni u posebnoj publikaciji, a zajedno sa radovima koji su dobili posebne pohvale, biće objavljeni i na portalu Penzin.rs i internet stranici Amity-a. Stoga molimo učesnike konkursa da na kraju putopisnog rada naznače da li su saglasni da se, ukoliko uđe u izbor, njihov rad i objavi.

Konkurs traje od 1. januara do 1. marta 2022. godine.

Putopisne radove treba poslati na adresu: Amity, ulica Pariske komune 1/12, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „Za konkurs“ ili elektronskim putem na mejl adresu: mira@amity-yu.org, takođe sa naznakom u nazivu pisma „Za konkurs“.

Žiri će svoju odluku o izboru najboljih putopisnih radova saopštiti do 1. maja 2022. godine.

Za autore najboljih putopisnih radova u svih pet kategorija i njihove prijatelje, u toku juna ili oktobra 2022. godine, biće organizovano nagradno putovanje po Srbiji. Svi učesnici Konkursa će biti pozvani na književna druženja koja će biti organizovana tokom maja i početkom juna 2022. u nekoliko gradova u Srbiji na kojima će se predstaviti autori putopisnih radova. Ove aktivnosti će biti realizovane u skladu sa epidemiološkim prilikama.

Ovom inicijativom doprinosimo promociji aktivnog i dostojanstvenog starenja u Srbiji.