Početna Magazin Godine Ustavni sud: obaveza izbora lekara neustavna

Ustavni sud: obaveza izbora lekara neustavna

Ustavni sud doneo je privremenu meru o zabrani primene odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima je propisano da pacijent mora da izabrati lekara da bi overio zdravstvenu knjižicu i imao pravo na zdravstvenu zaštitu:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
– Do donošenja konačne odluke o oceni ustavnosti navedenih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju, nužno (je) obustaviti dalju primenu pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu tih odredaba – navodi se na sajtu Suda.
Svog lekara do sada je izabralo 94,5 odsto od šest miliona i devetsto hiljada osiguranika koliko ih ima u Srbiji. Propis je stupio na snagu 4. juna 2012. godine i od tada oni koji nisu izabrali lekara, bez obzira na to što uplaćuju doprinose, imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć. 
Uvođenjem ovog propisa javilo se nezadovoljstvo i pacijenata i lekara, koji su odmah u njemu prepoznali diskriminaciju. Zakonodavci su objašnjavali da će ova mera biti dobra za bolju organizaciju i unapređenje sistema preventivnih pregleda.