USPVLS: Umesto švajcarske formule, podvala penzionerima Srbije

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije izdalo je saopštenje u vezi sa švajcarskom formulom i daljom devastacijom penzijskog sistema Srbije. Saopštenje prenosimo u celosti.

Stalnu pojavu u Srbiji da se sva dobra iskustva drugih zemalja, bez stvarne potrebe, menjaju i izobličavaju, doživela je i švajcarska formula za usklađivanje penzija. Njena medijska najava i obrazloženja u skupštinskoj raspravi su implicirala čak i švajcarske penzije, ali…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Usvojenim način usklađivanja penzija, penzije neće pratiti plate

Već početkom godine, ministar finansija je najavio povećanje penzija u drugoj polovini 2020. godine iako je Narodna skupština Republike Srbije samo mesec dana ranije usvojila Zakon o izmenama Zakona o PIO kojim je predviđeno usklađivanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, sa po 50 odsto promene potrošačkih cena i zarada bez poreza i doprinosa za period od 12 meseci računajući unazad počev od juna prethodne kalendarske godine u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu i to samo jednom godišnje.

Usklađivanje penzija po Zakonu o PIO je ogranićeno i odredbama Zakona o budžetu jer ukupna izdvajanja za penzije ne mogu preći 10,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Po Zakonu o PIO, na osnovu podataka koje je saopštio Statistički zavod Republike Srbije, povećanje penzija za januar 2020. godine, koje treba da se isplate u februaru, treba da iznosi 5,4 odsto.

Zakonskim rešenjem švajcarske formule za usklađivanje penzija u Srbiji, u obračun rasta cena i zarada ne ulaze podaci o rastu potrošačkih cena i zarada za šest meseci koji prethode godini usklađivanja. Na taj način će uvećanje penzija za 5,4 odsto u 2020. godini biti realno umanjeno za oko 1 odsto koliko iznosi rast cena odnosno inflacije u drugoj polovini 2019. godine. Tako penzioneri, od najavljenih 5,4 odsto u koje ulazi 3,3 odsto inflacije u periodu od 1.6.2019 do 31.12.2019. godine, realno dobijaju samo 2,1 odsto. To nije dovoljno sa praćenje rasta plata, a kamoli nadoknađivanje zaostajanja penzija za platama.

Odloženo usklađivanje penzija za rast cena i zarada u drugoj polovini godine koja prethodi usklađivanju, na period od godinu dana, realno umanjuje propisano usklađivanje jer će penzioneri sa inflacijom i rastom zarada u drugoj polovini 2019. godine živeti godinu dana sve do narednog zakonskog usklađivanja u januaru 2021. godine.

Analiza primene švajcarske formule na način ministra Siniše Malog ukazuje na stalno smanjivanje realne vrednosti penzija i odnosa prosečne penzije u odnosu na prosečnu platu pa je projektovana visina penzije u nedavno prezentovanom planu razvoja Srbije od strane predsednika Srbije do 2025. godine očigledno nerelna.

Usvojena formula će takođe u uslovima većeg rasta cena od rasta zarada dovesti do većeg smanjivanja realne vrednosti penzija.

Smanjena stopa doprinosa za PIO

Takođe, usvojena izmena Zakona o doprinosima kojima je obaveza poslodavaca o uplati doprinosa PIO smanjena sa 12 na 11,5 odsto je ugrožavanje prihoda Fonda PIO. Finansijsko rasterećenje poslodavaca je moglo i trebalo izvršiti smanjenjem poreza na dohodak a ne doprinosa PIO. Doprinosi PIO u Srbiji su među najmanjima u Evropi i ne treba da se tretiraju kao nameti već kao ulaganje zaposlenih u buduću penziju i sigurnu starost.

Na ovakav način se smanjuju izvorni prihodi Fonda PIO, veštački povećava njegova zavisnost od dotacija države i on pretvara u državni fond što on po Ustavu i Zakonu o PIO nije. I ovaj pokazatelj govori o ne baš dobrim namerama „reformatora“ penzijskog sistema Srbije.

Povećanje penzija

Posle reakcija javnosti na sitne detalje primene švajcarske formule i procene političke štete koju sebi nanose, predstavnici vlasti koji se najviše obraćaju penzionerima, požurili su da najave povećanje penzija već u septembru 2020. godine i ispravljanje nedostataka usvojene švajcarske formule na koje je u javnoj i raspravi u Narodnoj skupštini Republike Srbije ukazivano.

Najveći broj penzionera koji nema ni za osnovne životne potrebe se pita da li će opet biti žrtve predizborne bahatosti političara.

Pred najavljene parlamentarne izbore, penzioneri od aktuelne vlasti najmanje što očekuju jeste:

  • regulisanje naknade štete koja im je naneta zbog smanjenja penzija
  • promena primene švajcarske formule tako da se usklađivanje penzija vrši dva puta godišnje
  • vanredno usklađivanje svih penzija zbog inflacije za najmanje 10 odsto.

Samo tako bi najavljeno povećanje penzija do 2025. godine bilo realno.

Reforma devastiranog penzijskog sistema Srbije

Penzijski sistem u Srbiji, za razliku od zemalja na koje se eksperti i političari često pozivaju, devastiran je a otimanje imovine i stečenih prava njegovih korisnika i osiguranika još uvek traje.

Da bi se garantovala stečena prava sadašnjih i budućih penzionera, reformom penzijskog sistema uz učešće i saglasnost svih zainteresovanih subjekata mora se obezbediti:

  1. Većinsko upravljanje Fondom PIO od strane prestavnika organizacija penzionera i sindikata zaposlenih
  2. Stabilno finansiranje potreba Fonda obezbeđenjem dodatnih izvornih prihoda tako da stečena prava sadašnjh i budućih penzionera budu garantovana
  3. Naknada štete i otklanjanje diskriminacije određenog broja penzionera zbog smanjenja penzija, penala na prevremene starosne penzije i različitu visinu najniže penzije poljoprivrednika u odnosu na najnižu penziju u kategoriji zaposlenih
  4. Povraćaj i upravljanje imovinom Fonda PIO tako da Fond ostvaruje prihode.

Uporno sprovođenje prikrivene reforme penzijskog sistema od strane aktuelne vlasti bez učešća svih zainteresovanih društvenih subjekata uz stalno neustavno smanjivanje stečenih prava osiguranika i korisnika Fonda PIO, suprotno je ustavnim odredbama o imovinskim i građanskim pravima i principima socijalnog dijaloga.

Reformom penzijskog sistema se mora povratiti narušeno poverenje budućih penzionera da će na osnovu uplata doprinosa ostvariti pravo na određenu visinu penzije. Na takav način bi se smanjio broj uplata doprinosa na minimalnu osnovicu i uvećali prihodi Fonda.

Sindikati u borbi za stečena prava u oblasti penzijskog osiguranja

Ovih dana smo svedoci masovnih protesta koje organizuju najveći sindikati zaposlenih u Francuskoj zbog planova Vlade Republike Francuske da menja penzijski sistem bez njihove saglasnosti. Oni govore koliki značaj slobodni i nazavisni sindikati zaposlenih u Francuskoj pridaju očuvanju stečenih prava svojih članova.

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije očekuje da će se sindikati zaposlenih u Srbiji uključiti u zajedničku borbu za transparentnu reformu penzijskog sistema uz očuvanje imovine Fonda PIO i poštovanje stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

FotografijaSrđan Škoro za Penzin