Upozorenje: Kriminalci se predstavljaju kao banke

Narodna banka Srbije (NBS) je izdala saopštenje kojim upozorava građane da se dešava da se kriminalci predstavljaju kao banke na društvenim mrežama.

Fotografija: TheDigitalWay za Pixabay

NBS upozorava na učestalu pojavu lažnih anketa u ime banaka na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk. Kriminalci se lažno predstavljaju kao banke i nude nagrade za popunjavanje ankete. Nagrade koje se nude su različitih iznosa – 15.000 dinara, 30.000 dinara… Putem ovih anketa se traži dostavljanje određenih informacija.

Ove ankete oglašavaju se na lažnim profilima poslovnih banaka. U svrhu lažnog prestavljanja koristi se ime i logo postojeće banke. Namera im je da dobiju podatke koji će im omogućiti pristup računima građana preko aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva. Građani postanu svesni prevare tek kada im stigne poruka o zaduženju računa.

Šta se zahteva u anketama lažnih banka?

„Narodna banka Srbije je u prethodnim danima utvrdila lažne ankete kod kojih se od građana traži da dostave četiri poslednja broja kartice, podatke s korisničkog naloga elektronskog ili mobilnog bankarstva, uključujući i šifru, kao i da proslede poruke koje sadrže aktivacione kodove za pristup elektronskom bankarstvu. Nakon što putem ankete dobiju ove podatke, kriminalci mogu da koriste platne instrumente građana i vrše transakcije njihovim novčanim sredstvima.“

Narodna banka Srbije apeluje na građane da se vode logikom. Nemojte odavati svoje podatke drugim licima.

„Ako njihova poslovna banka ima nameru da im uplati određena novčana sredstva, ona svakako već poseduje podatke o njihovom broju računa u toj banci, broju kartice, kao i druge podatke.“

NBS ponavlja: Pokažite odgovornost

„Sigurnosne šifre koje banke dostavljaju građanima za korišćenje platnih instrumenata – kartica i elektronskog odnosno mobilnog bankarstva (PIN kartice, aktivacioni kodovi, SMS poruke s kodovima za izvršenje transakcije), kao i sigurnosni podaci koje građani nakon toga sami kreiraju (šifra za pristup nalogu elektronskog bankarstva, izmenjeni PIN kartice), poznati su isključivo vlasniku računa i građani ne treba da ih prosleđuju nikome, uključujući i lica koja se predstavljaju kao predstavnici njihove banke. Korisnici platnih kartica ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva treba da znaju da banka takve podatke nikada neće tražiti od njih putem društvenih mreža ili anketa, a posebno neće za takve informacije nuditi novčanu nagradu.“

NBS upozorava građane da je neophodno da sami pokažu odgovornost..

„U situaciji kada korisnik platne usluge pokaže krajnju nepažnju, on snosi sve troškove, odnosno gubitke koji nastanu izvršenjem neodobrenih platnih transakcija.“

Šta ako ste već popunili „anketu“?

„U slučaju da ste već popunili sličnu anketu, neophodno je da se bez odlaganja javite svojoj banci i blokirate dalje korišćenje kartice ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva. Nakon što ste obavestili banku o zloupotrebi, dalji rizik izvršenja transakcija prelazi na banku koja vam je izdala platni instrument.“