Po pet kilograma jeftinog brašna

Do kraja godine, sve trgovine moraće da ponude po pet kilograma jeftinog brašna. Ovo se odnosi na dva tipa brašna – tip-500 i tip-400.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

FotografijaMarko Nikolajević za Penzin.rs

Od 19. septembra, sve trgovine u Srbiji obavezne su da u ponudi imaju bar jednu vrstu brašna tip 500 po ceni od 49,99 dinara i bar jednu vrstu brašna tip 400 glatko, po ceni do najviše 54,99 dinara. Ove cene važe do 31. decembra 2023. godine. Ovo je propisano Uredbom Vlade Srbije. Trgovci neće smeti u pojedinačnoj kupovini kupcu da prodaju više od pet kilograma jedne i pet kilograma druge vrste brašna.

Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica doneta je „u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja“, Uredbom su ograničene proizvođačke cene brašna i cene u trgovini na veliko i malo.

„Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 45 dinara po kilogramu.“

Cena brašna tip 500 je još niža.

„Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500, imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena brašna iz stava 1. ovog člana, ne sme prelaziti 40,90 dinara po kilogramu.“

Propisano je, takođe, da po ovim cenama proizvođači moraju trgovcima na malo da isporučuju najmanje 50 odsto isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

„Maksimalna količina brašna koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500“, propisano je Uredbom Vlade Srbije.

Izvor: N1