Početna Magazin Godine Porodica Organizacija „Age“ posvećena starima u EU

Organizacija „Age“ posvećena starima u EU

Organizacija „Age“ posvećena starima u EU

Organizacija Age okuplja preko 150 drugih nacionalnih i regionalnih organizacija ljudi starijih od 50 godina, koje predstavljaju ukupno preko 30 miliona građana Evropske unije. 

Međunarodna organizacija Age (Ejdž – doba, uzrast), osnovana 2001. godine, posvećena je unapređenju i jačanju saradnje između organizacija starih na nivou Evropske unije.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sponzorisana je od svojih članova alii i Komisije evropske unije. Članovi su isključivo neprofitne organizacije, mahom posvećene starima, ili one koje vode sami stariji građani, koji ujedno imaju i većinsko pravo glasa u organizaciji.

Organizacija okuplja preko 150 drugih nacionalnih i regionalnih organizacija ljudi starijih od 50 godina, koje predstavljaju ukupno preko 30 miliona građana Evropske unije.

Posvećena je širokom spektru aktivnosti usmerenih na zakonodavne okvire koji se tiču starijih generacija i penzionera: antidiskriminacija, pravo na rad za starije radnike i aktivno starenje, društvena zaštita, penzione reforme, društvena inkluzija, zdravlje, zlostavljanje starih, međugeneracijska solidarnost, istraživanja, dostupnost javnog prevoza i objekata, i nove tehnologije.

Age platforma učestvuje i u nekoliko projekata EU koji su većinom finansirani iz Sedmog okvirnog programa EU za istraživanje i tehnološki razvoj (7th Framework Programme). Sajt organizacije Age Platform EU.