U Srbiji kontinuiran pad broja stanovnika

U Srbiji se nastavlja kontinuirani pad broja stanovnika. Prema poslednjem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, nastavlja se i trend starenja stanovništva. Zanimljiv je podatak o starenju osoba ženskog pola.

U Republici Srbiji je u 2020. godini živelo 6.899.126 stanovnika. Procene su, kako objašnjava Republički zavod za statistiku, zasnovane na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva. Od ovog broja, 3.538.820 su žene (51,3%),  a 3.360.306 muškarci (48,7%).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kontinuirani pad broja stanovnika

Nastavlja se trend depopulacije. Naime, stopa rasta stanovništva je negativna u odnosu na prethodnu godinu i iznosi -6,7 ‰. Broj stanovnika Republike Srbije u periodu od 2002. do 2020. godine kontinuirano opada.

Podsećamo:

Posmatrano po regionima, jedino Beogradski region beleži rast broja stanovnika. Sa druge strane, najizraženiji pad broja stanovnika je u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Demografsko starenje stanovništva Srbije

U periodu od 2002. do 2020. godine, prosečna starost stanovništva Srbije porasla je sa 40,2 na 43,4 godine.

Udeo osoba mlađih od 15 godina smanjen je sa 16,1 odsto na 14,3 odsto u periodu od 2002. do 2020. godine. Istovremeno, udeo osoba starih 65 i više godina povećan je sa 16,6 odsto na 21,1 odsto.

Na povećanje broja starih utiče i produženje očekivanog životnog veka. Očekivani životni vek je, gledano za ukupno stanovništvo, porastao za 1,9 godina, od 72,3 godine u 2002. do 74,2 godine u 2020.

Evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva. U 2002, kod oba pola, najzastupljenije je bilo stanovništvo starosne dobi od 45 do 49 godine. U 2020. godini se primećuje promena pa je u ukupnom stanovništvu najveći udeo muškaraca starih 40–44 god. i žena starih 65–69 god.

Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15–49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4 odsto.

Proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se i niskim i stalno opadajućim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2020. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 21,1 odsto, a mlađih od 15 godina ima 14,3 odsto.

Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnom broju stanovnika. Udeo stanovništva radnog uzrasta pao je sa 67,3 odsto 2002. godine na 64,6 odsto u 202. godini.

Posmatrano na nivou oblasti, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starih 65 i više godina (28,9%). Ova oblast istovremeno ima i najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina (11,2%). S druge strane, najmanji udeo starih 65 i više godina je u Pčinjskoj oblasti (16,0%), ali je najveći udeo mlađih od 15 godina najpre u Raškoj oblasti (17,8%), a potom u Južnobačkoj (15,6%) i Beogradskoj oblasti (15,2%).

Stanovništvo po tipu naselja

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (61,2%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u ostalim naseljima,i to za 2,7 godina.

Različite starosne strukture stanovništva po tipu naselja uslovljene su različitim fertilitetom, ali pre svega razlikama u pogledu smera i obima migracionih kretanja, navodi Republički zavod za statistiku.

Izvor: Republički zavod za statistiku (PDF)
FotografijaSelo Zvonce