Četvrtina Srbije u Beogradu

Četvrtina Srbije živi u Beogradu. Ne čudi kada se na primer zna i da na jugu i istoku skoro polovina domaćinstava nema kanalizaciju.

Procenjen broj stanovnika Srbije sredinom 2019. godine bio je 6.945.235, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u godišnjoj publikaciji „Regioni 2019“. Prosečna starost stanovnika naše zemlje je 43,3 godine.

Gotovo četvrtina građana – 24,4 odsto, živi u Beogradu. Najviše dece do 14 godina živi u Šumadiji, a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Takođe, najviše starijih od 65 ima u Šumadiji, čak više od 400.000. Muškaci su prošle godine prosečno živeli 73, a žene 78 godina. Vodeći uzroci smrti kod oba pola bili su bolesti sistema krvotoka.

Prema tipu porodice, najviše je bilo bračnih parova sa decom (1.040.177), zatim bračnih parova bez dece (600.724). Bračnih parova ubedlljivo je najviše u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, a vanbračnih Vojvodini. Samohranih majki je bilo 291.522, a samohranih očeva 76.435. Najviše majki koje žive same sa mališanima zabeleženo je u Beogradu, a očeva u Vojvodini.

Najveći broj nastanjenih stanova domaćinstava nalazi se u Vojvodini, ali je broj porodica ipak veći u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Najviše ljudi sa višim i visokim obrazovanjem živi na severu Srbije. Onih bez školske spreme i sa potpuno ili polovično završenom osnovnom školom najviše ima u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Šta imamo i šta nemamo

Prosečna neto zarada lane je bila 54.919 i u odnosu na godinu pre toga veća je za 8,4 odsto. Najveća prosečna plata bila je u Beogradskom regionu – 68.140. Tu je zabeležen i najveći procenat rasta zaposlenosti, kao i najniža stopa nezaposlenosti. Najmanji rast plata bio je u Vojvodini.

Najviše novca građani Srbije su 2019. godine trošili na hranu i bezalkoholna pića, a najmanje na zdravlje, kulturu i rekreaciju. Prosečni mesečni prihodi domaćinstva – 66.880 dinara bili su manji u odnosu na izdatke za ličnu potrošnju – 67.099 dinara.

Samo 67,8 odsto domaćinstava je priključeno na javni vodovod, a samo 48,2 odsto na javnu kanalizaciju u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Odlaže se popis stanovništva

Odlaže se popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koji trebalo da se sprovede 2021. godine, objavio je Republički zavod za satistiku.

„Bazirajući se na rezultatima analize i procene rizika, RZZS odlučio je da zbog nepovoljne epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom kovida-19, sprovođenje popisa 2021. kao najkompleksnijeg i najskupljeg statističkog istraživanja, odloži za šest meseci, sa aprila na oktobar 2021.“, kažu u RZS.

Najrizičnije aktivnosti su selekcija i obuka oko 20.000 kandidata za instruktore i popisivače. Trebalo bi da 15.000 popisivača u roku od mesec dana obiđe svaki dom i popiše kompletno stanovništvo.

Biće odložen i popis poljoprivrede – za 2022. godinu.

Izvor: Blic
Fotografija: Selo Banjica, Čačak, FB grupa Zablaće Заблаће

Podsećamo i na članke: