socijalno osiguranje

Agencija Direkta

Agencija Direkta

Agencija Direkta u okviru svog pravnog sektora, obezbeđuje stručnu pomoć kod ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po Zakonu o PIO, kao i u ostvarivanju prava na inostrane penzije.
Pomoć starima da pronađu dom, svoj lični dom

Pomoć starima da pronađu dom, svoj lični dom

Socijalno osiguranje svoje najstarije, ali i druge ugrožene korisnike, “usisava” u sistem kako bi im “pružilo pomoć”. Tako veliki broj ljudi po automatizmu završava u institucijama: domovima, centrima, klinikama… “Toliko” pomoći često nije potrebno, a čak bi bilo jeftinije za državu i bolje za korisnike – da im se obezbedi iole pristojan samostalni život.

5 novih realnosti penzionisanja

Tom Sajtings za US News piše o promenama koje su se desile i koje treba da prihvatimo kada je reč o penzionisanju. On nabraja pet jasno vidljivih, opštih promena u životu američkih penzionera, ali su ove promene sve više izražene i u drugim zemljama, pa i kod nas u Srbiji.