Do sada, Fond PIO dobio 200 zahteva za ruske penzije

Od 1. marta 2019. godine, kada je Fond PIO počeo da prima zahteve za ruske penzije, oko 200 građana Srbije je predalo prijave.

Od 1. marta 2019. godine, kada je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) počeo da prima zahteve za ruske penzije, oko 200 građana Srbije je predalo prijave.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Tog datuma je, naime, stupio na snagu sporazum između Srbije i Rusije o socijalnoj sigurnosti. Ovaj sporazum podrazumeva da će naši ljudi koji su radili u Rusiji ili građani Rusije koji su deo staža ostvarili u našoj zemlji, moći da ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Vidi: Ruske penzije od 1. marta 2019. godine

On je posebno značajan za radnike koji su deo radnog veka proveli u obe države. Oni sad imaju pravo na dve penzije, srazmerno radu u Srbiji i godinama radnog staža u Rusiji.

Ovaj sporazum će važiti retroaktivno, što znači da se uzima u obzir i staž navršen pre njegovog stupanja na snagu, tačnije odnosi se na naše državljane koji su već radili u Rusiji, i obrnuto.

Jelena Skenderija za Novosti piše da bi ovo pravo mogli da iskoriste i državljani Srbije koji su radili u bivšem SSSR, odnosno te godine će im se priznati u radni staž.

Podrazumeva se da ovaj sporazum ništa ne znači onima čiji radni staž je manji od godinu dana, kao i onima koji su radili na crno.

Ko isplaćuje penzije

Fond PIO Srbije isplaćuje penziju samo na osnovu staža koji je navršen po našim propisima, dok penziju stečenu na osnovu staža ostvarenog u drugoj državi isplaćuje nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja te države.

Vidi: Sporazumi o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Najveći broj korisnika penzija živi u državama nastalim na području republika bivše SFRJ. Republički fond PIO isplaćuje penzije i ostala prava za 47.891 korisnika koji žive u državama bivše SFRJ (Republika Srpska 12.044, Hrvatska 12.144, Federacija BiH 8.252, Crna Gora 6.398, Makedonija 5.811 i Slovenija 3.242).

Pored država nastalih nakon raspada Jugoslavije, srpski fond isplaćuje penzije u još 27 zemalja sveta.

Izvor: Novosti
Fotografija: Gatis Murnieks za Unsplash