penzijsko osiguranje

Vlada Srbije želi u rizik privatnih penzija?

Vlada Srbije želi u rizik privatnih penzija?

Možda u nedostatku bilo kakvih pozitivnih vesti za zaposlene i penzionere u Srbiji, vlada izlazi sa predlogom uvođenja drugog stuba penzija – sistema obaveznog privatnog penzijskog osiguranja, za koji je odavno, i u Srbiji i u zemljama u sličnoj situaciji, zaključeno da može izazvati samo probleme. 

5 novih realnosti penzionisanja

Tom Sajtings za US News piše o promenama koje su se desile i koje treba da prihvatimo kada je reč o penzionisanju. On nabraja pet jasno vidljivih, opštih promena u životu američkih penzionera, ali su ove promene sve više izražene i u drugim zemljama, pa i kod nas u Srbiji.

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2013) Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), član 80a menja se i glasi: “Član 80a Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje: – u oktobru 2013. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%; – u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%; – u aprilu 2015.