Sudije i tužioci traže beneficirani radni staž

Sudije i tužioci Srbije, nakon što je njihov kolega preminuo na radnom mestu, ponovo traže da se za njihove profesije uvede beneficirani radni staž.

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu saopštilo je 10. maja 2021. godine da je zamenik javnog tužioca ovog tužilaštva Nebojša Ćirjaković (60) preminuo tog jutra od posledica srčanog udara. On je preminuo na radnom mestu u svojoj kancelariji u 8 časova.

Prerani odlazak Nebojše Ćirjakovića veliki je gubitak za tužilaštvo i za tužilačku organizaciju, ocenilo je Udruženje sudija i tužilaca (UST). Ovo udruženje je povodom smrti njihovog kolege na radnom mestu objavilo saopštenje.

U saopštenju se podseća da je Udruženje više puta upozoravalo na rizike koje nose ove profesije. Zato je traženo da se hitno uradi procena rizika radnih mesta i pozicija u pravosuđu. Ova procena bi bila preduslov za pokretanje šire rasprave o uslovima i obimu rada u pravosuđu. Samim tim, bili bi ispunjeni i uslovi za uvođenje beneficiranog radnog staža za ova radna mesta.

UST je podseća da ono zagovara ideju da Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva uzmu u razmatranje inicijativu za uvođenje beneficiranog rada za sudije i tužioce.

UST je pozvalo Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da uvaže činjenicu da se radi o jako stresnim radnim mestima, da se sudije i tužioci odavno susreću sa povećanim obimom posla, da nemaju organizovane sistematske preglede, da su učestala dežurstva i prekovremeni rad, kao i da je prosečna starost sudija i tužilaca iznad proseka. Smatraju da sve ove navedene činjenice neminovno vode ka tragičnim ishodima – hroničnih bolesti i smrti. Da bi se ovakvi ishodi sprečili, potrebno je preduzeti hitne korake.

Izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca UST je u svom saopštenju podsetilo da su u svojim izbornim programima veliki značaj posvetili uvođenju beneficiranog radnog staža. Sada je, smatra Udruženje, vreme da krenu sa realizacijom tih programa kako se ovakve stvari ne bi ponavljale.

Izvori: B92, Nova
FotografijaFreerange