Društvo Magazin Godine Svet

Petnaest puta više udovica nego udovaca?

Britanski list “Gardijan” istakao je zanimljivo zapažanje o tome da ćemo daleko češće istaći da je ženska osoba “udovica” nego što ćemo reći da je muškarac “udovac”.

Obe reči označavaju osobu koja je preživela gubitak supružnika, ali učestalost njihovog korišćenja u štampi, a vrlo verovatno i u svakodnevnom govoru, veoma se razlikuje.
List je izbrojao da je 15 puta češće u svojim tekstovima koristio istu reč u ženskom rodu, ali naročito je zanimljivo da su novinari bračni status ženskih osoba isticali i onda kada nije bio ni od kakvog značaja za sadržaj članka.
Naime, tokom 2011. godine u Gardijanu je 475 puta korišćena reč “udovica”, a tek 50 puta “udovac”. Slična je situacija i u listovima “Dejli mejl” (729 prema 114) i “San” (918 prema 147).
Ova statistika pokazuje da žene i dalje veoma često definišemo, ili one same to rade, prema bračnom statusu. Slična polemika se vodi i u Francuskoj, ali povodom reči “gospođica”.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija