Kategorija: Zakoni

Članak
Treba li slati stare u zatvore?

Treba li slati stare u zatvore?

Veći broj starih u društvu znači i veći broj (novih) starih kriminalaca uz one na dugogodišnjim robijama, pa zatvori postaju svojevrsni domovi za stare koji nisu predviđeni za tu ulogu. Zato se predlaže uvođenje “gornje” granice za procesuiranje i zatvaranje kriminalaca slično onoj koja važi za maloletnike…

Pročitaj više
Članak
Ugovor o doživotnom izdržavanju: Zakon, praksa i primer

Ugovor o doživotnom izdržavanju: Zakon, praksa i primer

Zakon o nasleđivanju, u Članu 194. navodi: Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i...

Pročitaj više