Početna Magazin Godine Savet Evrope: Valja tek trećina Zakona o radu

Savet Evrope: Valja tek trećina Zakona o radu

Savet Evrope: Valja tek trećina Zakona o radu

U izveštaju Saveta Evrope objavljenom 22. januara 2015. godine navodi se da je samo jedna trećina odredbi Zakona o radu Republike Srbije u skladu sa Evropskom društvenom poveljom.

– Od 22 odredbe Zakona o radu Republike Srbije, osam su u skladu sa poveljom, tri je krše, dok za preostalih jedanaest nema dovoljno podataka za ocenu – navodi se u izveštaju Komiteta za društvena prava Saveta Evrope.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kao članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske društvene povelje kojom se utvrđuju minimalna socijalna prava, Srbija se obavezala da podnosi relevantne zakone na ocenu Komitetu i da postupa u skladu sa preporukama.

Napomena: U saopštenju koje je prenela Politika navodi se da je reč o staroj verziji zakona, tj. propisima koji su važili do kraja 2012, i da će izmene biti razmatrane tek u sledećem izveštaju – 2016. godine.

Međutim, Komitet je u današnjem izveštaju konstatovao da je Srbija 2013. godine za gotovo tri meseca probilla rok za slanje zakona na ocenu, a zatim se oglušila o zahteve da dostavi dodatne informacije.

Na osnovu raspoloživih podataka, Komitet je zaključio da je osam odredbi u skladu sa Poveljom, ali da je paragrafi koji se odnose na pravo na pravičnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje – krše.

Reč je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u slučaju otpuštanja, pravo na štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa.

U izveštaju se navodi da Srbija, uprkos ponovljenim zahtevima, nije dostavila podatke o još 11 odredbi, tako da nije moguće utvrditi jesu li u skladu sa Poveljom i traži se da to što pre učini, javlja Tanjug.