Početna Magazin Godine Ekonomija Osiguravajuća kuća prestala sa radom – Ko plaća dugove?

Osiguravajuća kuća prestala sa radom – Ko plaća dugove?

Politika piše o slučaju tročlane porodice Paunović iz Beograda koja je pre letovanja u Grčkoj početkom jula platila osiguranje u „Takovo osiguranju“, ali…

Polisa je važila za period boravka u drugoj državi u periodu od 9. do 19. jula 2014. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sredinom odmora njihov dvogodišnji sin je dobio alergiju i zbog izraženih simptoma obratili su se lekaru, obavili pregled i dobili obaveštenje da nemaju nikakve obaveze pri plaćanju, jer te troškove, naravno, snosi osiguravajuća kuća, odnosno „Takovo osiguranje”.

Samo dve nedelje od povratka sa letovanja, na adresu Paunovića stiglo je obaveštenje ili poziv naslovljen na dvogodišnje dete u kome kompanija „Melon Srbija”, između ostalog registrovana i za naplatu potraživanja, u ime lekarske ordinacije iz Grčke traži od njih da plate pregled 130 evra.

– Obaveštavamo vas da je vaše putničko osiguranje donelo odluku da ne pokrije trošak pregleda u našoj ordinaciji tokom leta 2014. – pisalo je u obaveštenju i navedeno da je važno da novac uplate u roku od 30 dana „kako bi izbegli zakonske posledice”.

– Pozvala sam „Takovo osiguranje” Kragujevac, ali sam saznala da je ono u likvidaciji od 31. jula. Tamo su mi saopštili da nemaju sredstva i da dugovanje moramo sami da izmirimo – priča za Politiku Ina Paunović.

Odmah je kontaktirala i sa kompanijom „Melon”, koja potražuje novac, i u razgovoru sa nadležnom osobom saznala je da je situacija za njih takoreći bezizlazna i da će iznos na kraju morati da plate, sa kamatom ili bez nje, ostalo je da sami odluče, u zavisnosti od toga da li će dug platiti u predviđenom roku.

– Rečeno mi je da dug ne može da se naplati od našeg osiguranja i osoba s kojom sam razgovarala napomenula mi je da su oni pokrenuli, kako kaže, „kampanju“, te da će početi sa obaveštavanjem kako pisanim tako i usmenim putem svih građana koji imaju ovakva dugovanja. A kako bismo izbegli neprijatnosti, najbolje bi bilo, savetovali su nas, da uplatimo iznos od 130 evra, jer on može da bude i veći ukoliko se obračunaju i kamate zbog kašnjenja.

– Ova situacija nas je potresla, najpre što to nije naš, nego dug osiguranja, a sa druge strane što je poziv za naplatu duga naslovljen na dete od dve godine koje se tereti kao da je počinilo krivično delo – kaže naša sagovornica koja je u svoje ime, ali i ime svih drugih građana koji su možda prošli kroz ovakvu situaciju, odlučila da, kako kaže, „istera slučaj do kraja”.

Tragom ovih informacija i redakcija lista Politike je pokušala da sazna ko je u ovom slučaju odgovoran. U „Takovo osiguranju” su im rekli da nisu ovlašćeni da govore i da se obrate Agenciji za osiguranje depozita koja je nadležna u slučaju stečaja.

Tamo su potvrdili da je postupak likvidacije nad „Takovo osiguranjem”, a. d. o. Kragujevac otvoren rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu 31. jula, i to po osnovu rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad. Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu pozvani su svi poverioci „Takovo osiguranja” da podnesu prijave potraživanja sudu, zaključno sa 31. julom, i to u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku”.

– Prijave potraživanja biće razmatrane na ispitnom ročištu. U zavisnosti od toga da li su potraživanja utvrđena ili osporena, usledilo bi namirenje poverilaca u procentu koji zavisi od raspoloživih sredstava – kažu za „Politiku” u Agenciji za osiguranje depozita.

Oni napominju da je u slučajevima u kojima je osigurani slučaj nastao posle dana otvaranja postupka likvidacije potrebno da osiguranici prvo prijave nastalu štetu, odnosno osigurani slučaj „Takovo osiguranju” u likvidaciji, posle čega se sprovodi postupak utvrđivanja visine i načina namirenja štete.