Kratko spavanje povezano sa hroničnim bolestima

Kratko spavanje – pet sati sna ili manje – povezano je sa hroničnim bolestima od kojih se ljudi razbole tokom starenja. Važno je napomenuti da su računati noćni sati odnosno spavanje tokom noći.

Fotografija: Marko Nikolajević za Penzin

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Spavanje reguliše nekoliko funkcija uključujući raspoloženje, kogniciju, metabolizam i imunitet. Nekoliko naučnih istraživanja je uočilo povezanost između trajanja sna i razvoja neke od hroničnih bolesti (kao što je pojava raka ili kardiovaskularne bolesti).

Štaviše, više od polovine ljudi starijih od 65 godina pati od najmanje dve hronične bolesti. Takvo stanje se naziva multimorbiditet. Kako starimo, navike i obrasci spavanja se menjaju.

Istraživanje

Severine Sabia i njene francuske kolege koristili su podatke o 7.000 Britanaca prikupljene u okviru studije Londonskog univerzitetskog koledža. Želeli su da ispitaju kako je trajanje sna povezano sa razvojem hroničnih bolesti tokom starenja.

Učesnici ispitivanja su više puta između 1985. i 2019. godine prijavili koliko spavaju. To je omogućilo da se dobiju podaci o trajanju njihovog sna u dobi od 50, 60 i 70 godina. Grupa učesnika, njih oko 4000, takođe je nosila akcelerometar (sat koji prenosi podatke) tokom nedelju dana. Ovo je omogućilo tačno merenje trajanja sna i proveru tačnosti samoprocene učesnika. Ovi podaci su ukršteni sa informacijama o zdravstvenom stanju učesnika dobijenim tokom njihovog praćenja sve do 2019. godine.

Veza između kratkog sna i razvoja hroničnih bolesti

Postoji čvrsta veza između kratkog trajanja sna (5 sati ili manje) u dobi od 50, 60 i 70 godina i 30-40 odsto većeg rizika od nekoliko hroničnih bolesti u kasnijem životu, u zavisnosti od starosti.

Kratko trajanje sna u dobi od 50 godina bilo je povezano sa 20 odsto povećanim rizikom od razvoja prve hronične bolesti. Takođe je povezano i sa sličnim povećanim rizikom od multimorbiditeta kod ljudi koji su već oboleli od prve hronične bolesti.

Ovi rezultati bi mogli da objasne za oko 25 odsto veći rizik od smrti kod starijih od 50 godina koji noću spavaju pet ili manje sati.

Naučnici nisu pronašli čvrstu vezu između dužeg trajanja sna (9+ sati) u dobi od 50 godina i rizika od razvoja multimorbiditeta tokom starenja.

S druge strane, 9 ili više sati sna u toku noći kod ljudi koji su tokom praćenja razvili prvu hroničnu bolest (u prosečnoj starosti od 66 godina) bio je povezan sa povećanim rizikom od pojave multimorbiditeta. Ovaj rezultat sugeriše da dug noćni san može biti posledica hronične bolesti, a ne njen uzrok. Potrebna su, međutim, nova istraživanja da bi se ova hipoteza potvrdila.

Podsećamo vas i na tekstove: