Početna Magazin Godine Društvo Konkurs za finansiranje projekata obrazovanja odraslih Roma u 2013. godini

Konkurs za finansiranje projekata obrazovanja odraslih Roma u 2013. godini

Gradska uprava grada Beograda raspisala je Konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2013. godini za oblast obrazovanja odraslih, pripremnih programa za polazak u školu, sticanja kvalifikacija i zapošljavanja Romske populacije.

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja registrovana u Beogradu koja imaju delatnost na području grada Beograda, a dokumentacija između ostalog treba da sadrži projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi, overene protokole o saradnji sa partnerima na projektu i eventualne preporuke eksperata.
Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za dodelu udruženjima iznosi ukupno 2.000.000,00 dinara a aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31. decembra 2013. godine. 
Cilj konkursa je da u skladu sa Akcionim planom za raseljavanje nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda, a koji obuhvata aktivnosti i u 2013. godini, podrži projekte kojima se realizuju pripremni programi za polazak u školu dece koja nisu obuhvaćena pripremnim programom, a treba da se upišu u prvi razred školske 2013/14. godine, kao i funkcionalno opismenjavanje, obrazovanje, kvalifikacija i zapošljavanje odraslih lica romske populacije.